Küresel Refah Raporu: Türkiye’de Ulusal Servetin Yüzde 77.7’sini En Zengin Yüzde 10’luk Kesim Elinde

Küresel Refah Raporu, dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Credit Suisse ve UBS tarafından her yıl yayınlanan bir rapordur. Bu rapor, 167 ülkenin kişi başına servet, servet dağılımı, servet büyümesi ve servet bileşimi gibi konularda kapsamlı bir analiz sunmaktadır. Rapora göre, 2022 yılında küresel net özel servet 11.3 trilyon dolar gerileyerek 454.4 trilyon dolara düştü. Bu düşüşün başlıca nedeni, çoğu paranın dolara karşı değer kaybetmesiydi.

Rapora göre, dünyada refah seviyesinin en yüksek olduğu ülkeler İskandinav ülkeleri oldu. Danimarka ve Norveç 84 puanla listenin başında yer alırken, İsveç, Finlandiya ve İsviçre 83 puanla takip etti. Türkiye ise 167 ülke içinde 56 puanla 93. sırada yer aldı. Türkiye’nin komşularından sadece İran, Irak ve Suriye’den daha iyi konumda olduğu görüldü.

Türkiye’deki servet dağılımı, Küresel Refah Raporu’nun sonuçlarına göre oldukça adaletsiz bir durumda. Rapora göre, Türkiye’de ulusal servetin yüzde 77.7’sini en zengin yüzde 10’luk kesim elinde bulunduruyor. Bu oran, dünya ortalamasının çok üzerinde ve son yıllarda artış gösteriyor. Türkiye’nin ortanca yani nüfusun tam ortasında yer alanların serveti ise 5488 dolar. Ortalama servetin ortanca servete bölünmesi de servet adaletsizliği hakkında fikir veriyor. Oran ne kadar yüksekse adaletsizlik de o denli derin. Türkiye’de bu oran 3.20.

Bu veriler, Türkiye’de servetin çok az sayıda kişi tarafından kontrol edildiğini ve büyük bir kısmının yoksulluk sınırının altında yaşadığını gösteriyor. Bu durum, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal sorunlarını artırıyor. Servet dağılımının daha adil olması için, vergi sisteminin reforma tabi tutulması, eğitim ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, gelir desteği ve sosyal güvenlik programlarının genişletilmesi gibi önlemler alınması gerekiyor.

Küresel Refah Raporu, dünyanın ekonomik durumu ve geleceği hakkında önemli ipuçları veren bir çalışma olarak değerlendiriliyor. Raporda yer alan verilerin, politika yapıcılar, araştırmacılar ve yatırımcılar için faydalı olması bekleniyor.

NHY