Koru’daki yüksek yapılaşma kararı iptal edildi…

Ankara 13. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucunda, yüksek yapılaşma öngören Çankaya ilçesi Koru Mahallesi’ndeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 12 Nisan 2016 tarihli imar değişikliği kararını iptal etti.

Kararı değerlendiren Mimarları Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi: “Mahkeme dava konusu plan değişiklikleri ile bölgedeki teknik ve sosyal donatı dengesinin bozulduğunu ve bu sebeple ilgili idari işlemlerin kamu yararına, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına aykırı olduğunu ifade eden bilirkişi raporunu esas almıştır. İptal kararı kamu yararına adına sevindiricidir.”

Dava konusu yerde belediyenin müteahhitlere rant artışı sağladığını ifade eden teknik bilgileri paylaşan Candan, mahkemenin parselasyon planı eliyle oluşmuş Kamu Ortaklık Payı (KOP) alanı olduğu ilgili yatırımcı kuruluşça ileride kamulaştırılmak üzere oluşturulduğu, özele çevrilmesinin kamu yararı ile örtüşmediği yönünde görüş bildirdiğini aktarıldı.