Kent Psikoloji Şehir Yaşamını Nasıl Kökten Değiştirebilir

Neden gezegenin yüzde elliden fazlası bir şehirde yaşayıp yükselirken, duygusal etkileri hakkında çok az şey biliyoruz? İnsan duygularıyla en yakından ilgilenen disiplin olan psikolojinin kentsel politikada neredeyse yokluğu şaşırtıcıdır.

Dağ gorillerinin yaşam alanları hakkında insanların yaşam alanlarından daha fazla şey bilmemiz ironik. Akıllı şehirler, yeşil şehirler, sağlıklı şehirler, kültür şehirleri için programlarımız var ama insanlar nadiren merkez sahnede.

Şehirler mekanik olarak çok sık cansız bina ve teknoloji yığınları olarak görülüyor. Bu onların temel insan doğasını özlüyor. Tekrar bakmalıyız.

Bunu akılda tutarak, ulusal olarak üç büyük şehri kapsayan iki yıllık bir araştırma programına başladım.

İşler, altyapı ve mimarinin kritik öneme sahip olmasına rağmen, şehirlerin öncelikle yaşanmış duygusal bir deneyim olduğunu hemen fark ettim. Kanıtlar, bunun kişisel gelişimimizi ve varoluş halimizi nasıl doğrudan ve büyük ölçüde etkilediğini gösteriyor.

Şehirlerde ruh sağlığı genellikle kırsal alanlardan daha kötüdür, şehir büyüdükçe kötüleşir. Bu, büyük ölçüde kentsel yoksulluğun yoğunlaşmasıyla bağlantılıdır ve hiçbir şekilde şehirleri kötü yapmaz. Ayrıca bize dirençli olmayı, farklılıklarla yaşamayı ve sağlam topluluklar oluşturmayı da öğretirler.

Ancak bir tür olarak başarımız şehirlerle yakından bağlantılıdır, bu nedenle onları nasıl etkilediğimizi ve onlardan nasıl etkilendiğimizi daha iyi anlamak çok önemlidir. Şehirleri yapan ve yönetenlerin en iyi etkileri artırmasına ve en kötüsünü azaltmasına yardımcı olabilir.

Çevre psikolojisinden ‘yer kimliği’ ve ‘yere bağlanma’ teorisi, nasıl ve nerede yaşadığımızın derin duygusal ve fiziksel etkilere sahip olduğunu, yaşamdaki benlik duygumuzu, aidiyetimizi, amacımızı ve anlamımızı (veya yokluğumuzu) etkilediğini gösterir. Bunun yanı sıra, insan evrimi boyunca çok az insanın bir şehirde yaşamış olduğunu ve temel zihinsel aygıtımızın bu şehirlerde gelişmediğini ve bir kent psikolojisine olan acil ihtiyacı anlamaya başladığını belirtmek gerekir.

Öncelikle tartışmalı bölgelerdeki müzakerelerde ilerleme kaydedilmeden önce temel psikolojik ihtiyaçların nasıl karşılanması gerektiğini gösterdim; her şey toprak ve güçle ilgili değil. Önemli olan: güvende hissetmek; aidiyet; özgüven ve saygı; kültürel kimlik hakkı; katılma yeteneği; ve adalet duygusu – bazen basit bir özür! Tam da bir şehrin görüş, kültür veya din farklılıklarıyla başarılı bir şekilde başa çıkabilmesi için sağlaması gereken şeyler.

Hatta üstünkörü bir inceleme bile, psikolojide, yeni perspektifler ve uygulanabilir çözümler sunarak şehirlere getirilebilecek, neredeyse hiç kullanılmamış, zengin bir fikir ve uygulama birikimini ortaya çıkarır.

Kişiden mekana bir dizi psikolojik araç aktarmak mümkündür ve psikolojik olarak dirençli şehirler için bir araç seti oluşturmaya başladım. Bir şehir kişilik testine girebilirse ne olur diye de merak ettim. Ben de bir tane yaptım ve denedim. Sonuçlar, yer hakkındaki tartışmaya tamamen farklı bir yol yarattı ve şehirle ilgili karmaşık sorunları insancıllaştırma yeteneği, son derece ilgi çekici tamamen yeni bir diyalog türüne yol açtı.

Bu bağlamda ortaya çıkan diyalogların insanların mahalleleri ve şehirleri hakkındaki duygularını araştırmanın diğer yöntemleriyle güçlü bir şekilde bağlantılı olabilecek önemli bir buluş olduğunu gördüm.

Giderek artan bir şekilde şehirler, insan arzularını ve ihtiyaçlarını gerçekten yönlendiren şeylere odaklanmalı ve bu, psikolojik perspektifi şehir yapma gündemine sağlam bir şekilde yerleştirecektir.

Anketlerim sonuçları, pratik çıkarımlarla doludur. Bir şehir için zorluklar, kendi kendine dışa dönük olmaktan çok içe dönük, besleyici olmaktan çok bencil veya vicdanlı bir eylemciden daha doğaçlamacı olduğunu söylediğinde açıktır ve gelecek için karar vermekte zorlandığının keşfi, özellikle, geçmişte büyük şeyler için nostaljinin kolektif ruhunda var olduğunda önemlidir.

İstanbul, içe dönük olduğunu söylüyor, ancak çok spontane kalıyor. Görev duygusuyla bir şeyler hakkında konuşmayı seven güçlü, bazen huysuz bir karaktere sahip olarak karşımıza çıkıyor. Sivil forumlarının ve kampanya tutumlarının neden bu kadar önemli olduğunu anlamaya başladım. Ayrıca güçlü girişimci ruhlarını ve özeleştiri yapma konusundaki isteksizliklerini de anlıyorum.

Öyleyse neden psikoloji kentsel düşüncenin merkezinde değil? Farklı psikoloji okullarının temel konularda anlaşamadığı için mi? Yoksa şehir yapımcıları duygusal yönlerini açığa çıkarmak istemedikleri için mi? Bunun belirsiz olduğunu mu düşünüyorsunuz yoksa ekonomik getirisi yok mu? Muhtemelen psikoloji tutarlı bir şekilde desteklenmemiştir. Şehirler büyüdükçe, daha karmaşık hale geldikçe ve kaynaklar kıtlaştıkça şimdi başlamak için iyi bir zaman.

Temel psikolojik ihtiyaçları karşılamanın yanı sıra, şehirlerimiz hakkında daha radikal bir soru sorabiliriz. Psikolojik olarak gelişmemizi, potansiyelimizi ve şehrin potansiyelini daha fazla elde etmemizi sağlayacak yer yapma ve yönetimi düşünebilir miyiz?

Böylelikle ben, yüz yıldan fazla bir süredir yayınlanan iki milyon kitabı analiz etmek için yazılımı kullandım ve dil kullanımının komünalden bireye nasıl değiştiğini, tam olarak İstanbul’da kentsel yaşamdaki artışla bağlantılı olduğunu gördüm.

Yetkili bireycilik duygusu, faydaları olmasına rağmen, başarılı şehir yaşamının önünde bir engel oluşturabilen, kolektif ‘biz’ ve ‘biz’ değil, tekil ‘ben’ ve ‘ben’ üzerine odaklanarak, tüketici kültürü ile birlikte büyüyor ve bizi insan yapan şeyin tanımlayıcı özelliği oluyor.

Bu noktada, Kentsel çevre için kolektif bir bakımın – bilgili ve bilinçli vatandaşlık – insanların anlam bulmasını ve gelişmesini sağlayacağını öne sürüyorum.

Şehirlerimizi nasıl hayal ettiğimiz, hedeflerini ve değerlerini nasıl tasavvur ettiğimiz ve güzelliğini nasıl artırdığımız o şehirdeki her bireyin benliğini tanımlar, çünkü şehir, komünal ruhun sağlam bir sergisidir. Bu, kendinizi kalabalığa girerek bulduğunuz anlamına gelir ve kendinizi geliştirmek için şehrinizi geliştirirsiniz.

Nihayetinde, en başarılı şehirler, sakinlerin daha büyük hedeflerine ulaşabilecekleri koşulları sağlayarak, psikolojik dayanıklılık inşa edebilen, uyum sağlayabilen, sıkıntı ve karmaşıklıkla başa çıkabilen, geri dönüp işlev görmeye devam edebilenler olacaktır.

Bazı büyük fikirleri ve zorlukları ortaya koyarak bir tartışma başlatmayı ve bunun gerçekleşmesine yardımcı olacak pragmatik adımlar atmayı umuyorum.


DİP NOTLAR:

[1] Aydınlı, S., Mimarlıkta Görsel Analiz, İTÜ Rektörlüğü, İstanbul, 1992.
[2] Göregenli, M., Çevre Psikolojisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2013.
[3] Morval, J., Çevre Psikolojisine Giriş, Doç. Dr. Nuri Bilgin, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 1985.
[4] İmamoğlu, O., “Psikolojik Açıdan İnsan-Çevre İlişkileri”, İnsan,Çevre,Toplum, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2. Basım, 287-308, 1997.
[5] Gifford, R., Environmental Psychology, Principles and Practise, Allyn and Bacon, Inc., Londra, 2002.
[6] Türksoy, Ö., “Çevresel Psikoloji, Planlama ve Kentsel Bütünleşme”, Planlama, 1, 13-17, 1986.
[7] Lynch, K., Kent İmgesi, Berktay A., Özkan K., Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2012.
[8] Sanoff H., Visual Research Methods in Design, Van Nostrand Reinhold, New York, 1991.
[9] Dede, E. Ö., Mekanın Algılanma Olgusu ve İnsan-Hareket-Zaman Faktörlerinin Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997.
[10] Şenyapılı T. ve Türel A., Ankara’da Gecekondu Oluşum Süreci ve Ruhsatlı Konut Sunumu – Ankara’da Ruhsatlı Konut Sunumu, Batıbirlik Yayınları, Ankara, 1996.

Koray FEYİZ