Tarama Kategorisi

Sosyalizim

Türkiye sorunu… – Friedrich Engels

BATI Avrupa ve Amerika halkının, Türkiye olaylan konusunda doğruya yakın bir yargıya varmalan olanağı ancak son zamanlarda doğmuştur. Yunan isyanına kadar (1) Türkiye, niyet ve amaç ne olursa olsun, bir terra incognita idi ve halk…

Friedrich Engels

Nasıl bir zekâ meşalesi söndü Nasıl bir yürek durdu! (28 Kasım 1820, Barmen'de doğan Friedrich Engels), 5 Ağustos 1895’te Londra’da öldü. Dostu (1883’te ölen) Karl Marx’tan sonra, Engels, bütün uygar dünyanın modern proletaryasının en…

Sınıflar

“Sınıf” teriminin Marksizmin bir icadı olmadığını, yurttaşları, askerlik yükümlülükleri, seçme ve seçilme hakları bakımından, ödedikleri vergiye göre birçok sınıfa ayıran Roma kamu hukukundan beri kullanıldığını hatırlatmak gerekir.…

İşçilere Şarkı

Marx ile Engels, Komünist Manifesto’da bugüne kadarki bütün tarihin özetinin “sınıf mücadeleleri” olduğunu, “sömüren ile sömürülenin, yöneten ile ezilen sınıflar arasındaki karşıtlığın tarihi” olduğunu dile getirmişlerdi.  O günden bugüne…

Distopyadan kurtulmak, ütopyaya sahip çıkmak

Sabahattin Eyüboğlu da dahil kimi yazarlar, Eflatun’un Devlet’inin (1) ilk ütopya olarak kabul edilmesi gerektiğini ya da tasarladığı devletin bir ütopya olduğunu belirtirler. Eflatun’un ideal devletinin, ‘olmayanı’, ama olması isteneni…

Bir “çağ dönümünün eşiği”nde Covid 19!

Avrupa’da Covid-19’un yeniden ve daha güçlü bir şekilde geri geleceği beklentisi oldukça yaygın: Örneğin, Katalonya kapanma önlemlerine geri dönüyor. Britanya, İspanya gibi tatil bölgelerinden dönenlere 14 gün karantina zorunluluğu getirdi.…

Marksizm ve Demokrasi*

Demokrasi ve Marksizm arasındaki tarihsel ilişki, bir dizi döngüyü açığa çıkarmıştır (Miliband, 1977: 74). Bazen Marksizm, kendi amacını, geniş anlamıyla demokrasinin gerçekleştirilmesi olarak vurgulamıştır. Başka zamanlarda Marksizmin…

Muzaffer İlhan Erdost

İlhan, benim en sevdiğim isimdir. Halbuki ’88’de geldiğimde çoktan öldürülmüş, sekiz yıl dolmuştu. Ve biz bir tane de olsa kitap almak için oraya giderdik. Merdivenleri hızla çıkıp içeri girdiğimizde, onun o acı yüklü, kamil ve geniş yüzü…

‘Marx’ın ‘Feuerbach Üzerine On Bir Sav’ı

Ernst Bloch ‘Umut İlkesi I’ adlı yapıtının ‘Olanak Ulamının Katmanları’ adlı bölümünde, ‘olanak’ ve ‘olanaklı olan’ kavramını şöyle ayrıntılandırır: ‘Biçim bakımdan olanaklı olan’, ‘nesne bakımından olanaklı olan’, ‘nesneye uygunluk…

5 Mayıs 1818: İyi ki doğdun Karl Marx!

5 Mayıs 1818'de Avukat Heinrich Marx (1808'e kadar: Hirsch Mordechai) ve eşi Henriette'nin (doğ. Pressburg) dokuz çocuğunun üçüncüsü olarak dünyaya geldi. Marx ailesi, hem anne hem de baba tarafından haham ailelerine mensuptu. Ancak Karl'ın…

Genç Marx ve Din Eleştirisi

On dokuzuncu yüzyıl, her çağ gibi içinde çatışmacı eğilimleri barındırır. Bir yandan bilim ve teknolojide yaşanan müthiş gelişme, pozitivist düşüncenin doğuşu ve ilerleme düşüncesine eşlik eden akılcılık, öte yandan yeni bir din ve ahlak…

Lefebvre’de Mekan ve Sınıf

Giriş Çalışmanın konusunu Çağdaş Kent kuramcılarından Henri Lefebvre’in mekânla ilişki içindeki sınıflar, bu sınıfların analizi ve kimi zaman sömürünün aracı kimi zaman da sömürünün nesnesi olan mekânın ideolojik yapısı oluşturmaktadır.…