Eğitim Sen’den ‘toplumsal cinsiyet’ kampanyası

Eğitim Sen üyesi kadınlar, eğitim sistemindeki cinsiyetçiliğe dikkati çekerek, “Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi yaşamsaldır” kampanyası başlattı.

Eğitim Sen İzmir Şubeleri Kadın Meclisleri, “Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi yaşamsaldır” kampanyasını, sendikanın 1 nolu şubesinde düzenledikleri basın toplantısıyla başlattı. Açıklamayı yapan Eğitim Sen İzmir 5 Nolu Kadın Sekreteri Aygül Şengül, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılığının yaşamın her alanında yeniden üretildiğini belirterek, kadın ve çocuklara yönelik şiddet, istismar ve cinayetlerin katlanarak arttığını söyledi.

CİNSİYETÇİ ROLLER MEŞRULAŞTIRILIYOR

Türkiye’deki eğitim sisteminin de özellikle kadın ve kız çocuklarını geleneksel cinsiyet rollerini meşrulaştıran bir noktada olduğunu ifade eden Şengül, bu durumun AKP-MHP iktidar bloğunun muhafazakâr ve gerici cinsiyet anlayışı ile derinleştiğini kaydetti. Geleneksel cinsiyet rollerini destekleyen ders kitaplarında, kız çocuklarının daha çok ev içi alana ya da bu rollerine uygun olan mesleklere yönlendirildiğine işaret eden Şengül, “Kız çocuklarına öğretmenlik, doktorluk, hemşirelik gibi meslekler önerilirken, yöneticilik, tamircilik ve güç gerektiren işler erkeklere uygun meslekler olarak gösterilmektedir” dedi.

CİNSEL İSTİSMARIN ÖNÜ AÇILDI

Şengül, kız çocuklarının okuldan, ekonomik ve toplumsal yaşamdan koparılarak, toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle her türlü şiddete, istismara ve çocuk yaşta evliliklere karşı savunmasız hale getirildiğini ifade etti. Kız çocuklarına ve kadınlara dayatılan geleneksel yaşam biçimi eğitim müfredatı ile yeniden üretildiğini ifade eden Şengül, “Karma eğitime yönelik müdahaleler, eğitimin dinselleşmesi ve çocukların geleneksel rol kalıpları ile yetiştirilmesine yönelik müfredatlar şiddetin ve cinsel istismarın da önünü açmaktadır” diye belirtti.

TALEPLER

Şengül, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu’na şu taleplerde bulundu:

  • “Siyasi iktidar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla uluslararası sözleşmelere atılan imzaların gereğini yapmalı, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi tüm kademelerde ve üniversitelerin tüm bölümlerinde ders olarak okutulmalıdır.

  • Eğitim öğretim müfredatı, cinsiyet eşitliği perspektifi esas alınarak yeniden düzenlenmelidir.

  • Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ortadan kaldırmak ve kadınların yönetim düzeylerinde yer almalarını sağlamak için cinsiyet eşitliği sağlayan mekanizmalar uygulanmalı, cinsiyet eşitliğinin esas alındığı bir çalışma yaşamı ve ortamı sağlanmalıdır.

  • İstanbul Sözleşmesi’nin feshi iptal edilerek, sözleşme etkin bir biçimde uygulanmalıdır.”

Eğitim Sen Adana Kadın Meclisi de aynı konuya ilişkin sendika binasında basın açıklaması yaptı.