Denizdeki plastikler, güneş ışığıyla birlikte on binlerce kimyasal bileşene ayrılabiliyor

Güneş ışığının, deniz ortamındaki plastik parçalarını kimyasal olarak esas malzemeye benzeyen ve hiç kaybolmayan ufak parçacıklara ayırdığı düşünülüyordu. Fakat yakın zaman önce bilim insanları, güneş ışığının plastiği kimyasal açıdan çok sayıda polimer, çözünmüş ve gaz haldeki ürüne de dönüştürdüğünü öğrenmişti.

Şimdiyse yapılan yeni bir çalışma, bu kimyasal tepkimenin suda çözünebilen on binlerce bileşen ya da formül üretebileceğini gösteriyor. Haftalar içerisinde meydana gelen bu ayrışma, sanılandan en az on kat daha karmaşık.

Environmental Science & Technology bülteninde yayımlanan çalışmada şunlar aktarılıyor: “Yüzey sularındaki plastiklerin fotokimyasal dönüşümünün önemli bir dönüşüm süreci olduğunu gösteren ve sayıları giderek artan bulgular, plastiğin çevredeki devamlılığına yönelik yaygın bir görüşe meydan okuyor”

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Woods Hole Okyanusbilim Enstitüsü (WHOI) Kimyasal Okyanusbilim Ortak Programı’nda öğrenci ve çalışmanın baş yazarı olan Anna Walsh’e göre bilimsel camia, politika üreticiler, endüstri ve diğerleri, “güneş ışığına maruz kalmanın makroplastikleri fiziksel olarak parçalayıp, çevrede varlığını daima sürdüren mikroplastiklere dönüştürdüğünü varsaymıştı.” Literatürdekilerin yanısıra yeni bulgular, “söz konusu prensiplere temelden meydan okuyor ve güneş ışığının plastiğin fiziksel şekilde parçalanmasına yardımcı olmakla kalmayıp, onu kimyasal yönden değiştirdiğini ve artık ana malzemeye benzemeyen çok sayıda dönüşüm ürünü de meydana getirdiğini gösteriyor.”

Araştırmacılar, dört perakende şirketine ait olan torbaların güneş ışığına maruz kaldıklarında 5.000 (Target marketlerine ait poşet) ila 15.000 (Walmart marketlerine ait poşet) arasında formül meydana getirdiğini; saf polietilen filmin ise yaklaşık 9.000 formül ürettiğini bulmuşlar. Bilim insanları ayrıca ortaya çıkan formül bileşimlerinin, saf plastikler ile tüketici plastikler arasında farklılık gösterdiğini keşfetmişler.