AYM’nin toplu sözleşme ikramiyesi kararı ne anlama geliyor?

Anayasa Mahkemesi’nin bugün aldığı karar, kamu görevlilerinin sendikal hakları açısından önemli bir dönüm noktası oldu. Mahkeme, 7429 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptaline karar verdi. Bu hükümler, kamu görevlilerine toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesini, ancak toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 2’sini üye olarak kaydeden sendikalara üye olmaları şartına bağlıyordu.

Mahkeme, bu düzenlemenin Anayasa’nın 51. maddesinde güvence altına alınan sendika kurma ve üye olma özgürlüğüne aykırı olduğuna hükmetti. Mahkeme, bu düzenlemenin, kamu görevlilerini sendikalara üye olmaya zorladığını, sendikalar arasında ayrımcılığa yol açtığını ve sendikal faaliyetlerin özgürce yürütülmesini engellediğini belirtti. Mahkeme, ayrıca, bu düzenlemenin Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesine de aykırı olduğunu vurguladı.

Mahkeme kararıyla, kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanması için herhangi bir sendika üyeliği şartı kalmadı. Bu karar, kamu görevlilerinin sendikal haklarını güçlendirecek ve sendikaların rekabetini artıracaktır. Kamu görevlileri, artık istedikleri sendikaya üye olabilecek veya hiçbir sendikaya üye olmayabileceklerdir. Bu karar, aynı zamanda, toplu sözleşme sürecinde sendikaların daha etkin bir rol oynamasını sağlayacaktır.

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı, Türkiye’de demokratikleşme ve sosyal diyalog açısından da önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Mahkeme, kamu görevlilerinin temel hak ve özgürlüklerini koruyarak, onların daha iyi çalışma koşulları ve yaşam standartları elde etmelerine katkıda bulunmuştur. Mahkeme, ayrıca, sendikaların toplumun gelişimine katılmasını teşvik ederek, sivil toplumun güçlenmesine de katkıda bulunmuştur.