Avrupa’da gıda güvenliği krizi: Yüzde 38’i günde üç öğün yemek yiyemiyor

Avrupa’da yaşayan insanların yüzde 38’i artık günde üç öğün yemek yiyemiyor. Bu, Avrupa genelinde gerçekleştirilen son bir kamuoyu yoklamasının sonucu. Araştırma, son üç yılda Avrupalıların yarısından fazlasının bütçesinin daraldığını ve artan fiyatlar nedeniyle hanelerin neredeyse üçte birinin mali durumunun “güvencesiz” hale geldiğini ortaya koydu.

Ipsos tarafından yapılan araştırma, Avrupa Birliği’nin 27 ülkesinde 12 bin kişiyle görüşerek, Avrupalıların gıda güvenliği, beslenme alışkanlıkları ve sağlık durumları hakkında bilgi topladı. Araştırmanın bulguları şöyle:

– Avrupalıların yüzde 38’i, günde üç öğün yemek yiyemediklerini söyledi. Bu oran, Güney Avrupa’da yüzde 46’ya, Doğu Avrupa’da ise yüzde 44’e çıkıyor.
– Avrupalıların yüzde 52’si, son üç yılda bütçelerinin daraldığını belirtti. Bu oran, Güney Avrupa’da yüzde 64’e, Doğu Avrupa’da ise yüzde 58’e yükseliyor.
– Avrupalıların yüzde 31’i, mali durumlarının “güvencesiz” olduğunu ifade etti. Bu oran, Güney Avrupa’da yüzde 42’ye, Doğu Avrupa’da ise yüzde 39’a çıkıyor.
– Avrupalıların yüzde 23’ü, sağlıklı beslenemediklerini söyledi. Bu oran, Güney Avrupa’da yüzde 32’ye, Doğu Avrupa’da ise yüzde 28’e çıkıyor.
– Avrupalıların yüzde 19’u, sağlık sorunları yaşadıklarını belirtti. Bu oran, Güney Avrupa’da yüzde 25’e, Doğu Avrupa’da ise yüzde 23’e çıkıyor.

Araştırmanın sonuçları, Avrupa’da gıda güvenliği krizinin ciddi boyutlara ulaştığını gösteriyor. Araştırmanın koordinatörü Ipsos’un sosyal araştırma direktörü Jean-François Daoust, “Avrupalılar artık günde üç öğün sağlıklı beslenemiyorlar. Bu hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarını olumsuz etkiliyor. Gıda güvenliği konusunda acil önlemler alınması gerekiyor” dedi.

Daoust, araştırmanın ayrıca Avrupalıların beslenme alışkanlıklarında değişiklikler olduğunu da ortaya koyduğunu söyledi. “Avrupalılar daha az et ve süt ürünleri tüketiyorlar. Bunun yerine daha çok sebze ve meyve tüketmeye çalışıyorlar. Ancak bu da fiyat artışları nedeniyle zorlaşıyor” diye konuştu.

Daoust, araştırmanın bir diğer bulgusunun da Avrupalıların gıda israfına karşı duyarlılık gösterdikleri olduğunu belirtti. “Avrupalıların yüzde 77’si gıda israfını önlemeye çalıştıklarını söyledi. Bu da olumlu bir gelişme. Ancak bu tek başına gıda güvenliği sorununu çözmeye yetmez” dedi.

Daoust, Avrupa Birliği’ne ve üye ülkelere çağrıda bulunarak, gıda güvenliği konusunda daha fazla yatırım yapılması ve sosyal yardımların artırılması gerektiğini vurguladı. “Avrupa’da gıda güvenliği krizi, insan hakları ihlali anlamına geliyor. Bu kabul edilemez bir durum. Avrupa Birliği ve üye ülkeler, bu sorunu çözmek için harekete geçmeli” dedi.