Rapor: Polonya’da 1,8 milyon insan aşırı yoksulluk içinde yaşıyor

Polonya’da yoksulluk sorunu giderek derinleşiyor. Bağımsız araştırma merkezi Szlachetna Paczka, Polonya İstatistik Dairesi’nin 2022 verilerine dayanarak hazırladığı raporda, ülkede 1,8 milyon insanın aşırı yoksulluk içinde yaşadığını ortaya koydu. Bu rakam, Polonya nüfusunun yaklaşık yüzde 5’ine denk geliyor.

Rapora göre, aşırı yoksulluk içinde yaşayanların yüzde 60’ı kadın, yüzde 40’ı ise erkek. Ayrıca, bu gruptaki insanların yüzde 40’ı 65 yaş ve üzeri, yüzde 20’si ise 18 yaş ve altında. Raporda, aşırı yoksulluk içinde yaşayanların günlük harcamalarının ortalama 9 zloti (yaklaşık 9 TL) olduğu belirtildi.

Szlachetna Paczka’nın raporu, Polonya’da yoksulluğun sadece ekonomik bir sorun olmadığını, aynı zamanda sosyal ve psikolojik bir boyutu da olduğunu gösteriyor. Raporda, aşırı yoksulluk içinde yaşayan insanların çoğunun sosyal izolasyon, depresyon, utanç ve suçluluk gibi duygularla mücadele ettiği vurgulandı.

Rapora göre, aşırı yoksulluk içinde yaşayan insanların en büyük ihtiyaçları arasında gıda, sağlık hizmetleri, giyim ve barınma yer alıyor. Ancak bu ihtiyaçları karşılamak için devlet desteği yetersiz kalıyor. Raporda, devletin aşırı yoksullukla mücadele etmek için daha etkin ve kapsamlı politikalar geliştirmesi gerektiği çağrısı yapıldı.

Polonya’da yoksulluk sorunu, son yıllarda artan eşitsizlik, işsizlik, vergi adaletsizliği ve sosyal güvenlik sisteminin zayıflığı gibi faktörlerle birlikte ele alınmalıdır. Aşırı yoksulluk içinde yaşayan insanların seslerini duyurmak ve haklarını savunmak için sivil toplum örgütleri ve medya kuruluşları da önemli bir rol oynamalıdır. Polonya’da yoksulluğun son bulması için toplumsal dayanışma ve adalet şarttır.