back to top

Şahin ÖZÇINAR

Şahin ÖZÇINAR
2 HABERLER0 YORUMLAR

Hegel’de Düşünümsel Bilincin Pekinlik Yanılsaması ve Kurgusal Özne

Giriş Hegel’in kurgusal felsefesi, özneyi, bir özbilinç olma süreci içinde, diyalektik düşüncenin odağına yerleştirerek, diyalektik bir yaklaşımla kavramaya çalışır. Bu nedenle, Modern felsefenin tersine, Hegel’in...

Marx’ın Felsefesi ve Diyalektik Yöntem

Eski doğu düşüncesinden başlamak üzere diyalektik düşünce, henüz Platon’da bir karşılıklı konuşma ve tartışma biçimi olarak bilginin olduğundan daha üst bir evreye taşınması yöntemi...

YENİ EKLENENLER