back to top

Pınar BEDİRHANOĞLU

Siyasi çöküşü engellemek için toplumsal uzlaşma, demokrasi ve barışa cesaret edebilecek bir siyasete ihtiyaç var

Siyasi çöküşü engellemek için toplumsal uzlaşma, demokrasi ve barışa cesaret edebilecek bir siyasete ihtiyaç var - Pınar Bedirhanoğlu YAZDI https://wp.me/p7p91h-8z8

Finansallaşma, Yeni Sınıfsal Çelişkiler ve Devletin Dönüşümü

Türkiye’de ve dünyada devletlerin otoriter, popülist, otokratik, faşizan olarak tanımlanabilen sert dönüşümlerden geçtiği tarihsel bir konjonktür içindeyiz. Türkiye’deki dönüşüm 2015 Haziran’ından bu yana baş...

Türkiye’de AKP Döneminde Yolsuzluk ve Devlet: Modern Burjuva Devletinden Kaçış mı?*

Özet 1980’lerin başından bu yana yaşanan neoliberal dönüşümler, yolsuzluk sorununun tüm dünyada şiddetlenmesine neden olmuştur. Bu makale, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) dönemindeki yolsuzluk pratiklerini...

Bir Aşırı Şiddet Biçimi Olarak Borçlanma

“ uçak üretim şirketinde çalışan bir teknisyen, aralarında eşi ve çocuğunun da bulunduğu beş kişiyi sopayla katlettikten sonra, intihar etti.... Yakınları, ... son...

YENİ EKLENENLER