Şu takvim meselesi: Cumhuriyet döneminde takvim “değiştirildi”

Cumhuriyet yönetimin “Müslümanların kullandığı” Hicrî takvim yerine, “gâvurun kullandığı” Miladî takvimi getirdiği algısı hayli yaygın. Yılbaşı kutlamalarına gösterilen tepkilerde bu algının “da” rol oynadığını düşünüyorum.  Toplumun önemli…

Bir siyasal mücadele olarak yılbaşı

Siyasetin en kabul gören  tanımlarından biri, onu bir iktidar mücadelesi olarak tanımlayanıdır. Hemen belirtmek gerekiyor ki,  siyaseti tanımlarken kulanılan bu iktidar (kavramı), bir siyasi partiyi, onun hükümetini,  Bakanlar Kurulu’nu ya…

Kanun-i Esasi

Anayasa ve parlamento, meşrutî monarşinin kabul edildiği 1876 yılı sonlarından günümüze, yaklaşık 140 yıldır, varlığını bir şekilde sürdüren temel siyasî kurumlarından birkaçı. Anayasa ve parlamento kurumlarına, çok kısa bir süre sonra…

Erdoğan’a Milletvekilliği Yolunun Açılması

3 Kasım 2002 tarihinde yapılan milletvekili sonuçlarının açıklanmasından sonra, Yüksek Seçim Kurulu’nun 8 Aralık 2002 tarihinde Siirt’teki seçimlerin iptali ve yenilenmesi doğrultusunda aldığı karar, Türkiye siyasetinde yeni bir dönemin…

Kadınlar ve Seçme Seçilme Hakları

Kadınların siyasî hakları ile ilgili olarak Cumhuriyet döneminde çıkarılan üç yasayı anmak adettendir.  3 Nisan 1930 tarihinde, Belediye Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile yerel yönetim seçimlerine katılıma imkan veren değişiklikler; 26…

Fes, Kalpak, Şapka

II Mahmut'un lakabının Gavur Padişaha çıkmasına vesile olan fes, Yeniçeri Ordusu'nun tasfiyesinden sonra gündeme gelir. Haziran ayı ortasındaki Hayırlı Olay (Vakayi Hayriye) ile lağvedilen Yeniçeriler yerine ikame edilmeye çalışılacak olan …

İslamcılar İçin Atatürk’ü Kullanma Kılavuzu

DİBACE Tarihte yaşayan bir insan, bir özne, kişi olarak Mustafa Kemal ile bir siyasal kurgu, bir siyasal inşa olan Atatürk’ün birbirinden ayrılmaları gerektiğini; “Atatürk kelimesinin bir soyad olarak değil de bir kavram olarak…

Devletin Cumhuriyetinden, Halkın Cumhuriyetine

Yüzüncü yılına yaklaşmakta olan Cumhuriyet uzun yıllar boyu, Samsun’a çıkarak düşmanı kurtaran ve onu kuran Atatürk’ün bizlere bir armağanı olarak anlamlandırıldı. Atatürk’ün sözlerine atfen Cumhuriyet bir faziletti ve Türk milleti de buna…

Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nden Yeni Haberler

Yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesi, ya da daha bilindik şekliyle Ekim ayında saatlerin geri alınması uygulamasından vazgeçilmesi, Türkiye’de medya ve siyaset ilişkilerinin yapısı ile ilgili verimli bir tartışma alanı.  Bu, yaz…

Itri’nin Salât-ı Ümmiyesi ve Kültürel Köklerimiz

“Kültür kelimesini duyduğumda, Browning’ime uzanırım!” Hermann Göring Çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı askeri hastanede vefat eden, Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Meriç için yapılan törende, Chopin’in eseri yerine Itri’nın Salât-ı…

Demokrat Partiyi Kapattıran DP’liler

Demokrat Parti bundan tam 57 yıl önce, dün kapatıldı. 29 Eylül 1960’ta Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmeye başlayan davada Demokrat Parti, Cemiyetler Kanunu’na aykırı hareket, tüzük hükümlerine uymamak, kongresini toplamamak ve…

12 Eylül’ün Tasfiyesinde İki Önemli Adım

Türkiye, 12 Eylül 1980 tarihindeki darbeyle birlikte, 12 Aralık 1983 tarihinde kadar devam edecek olan Üçüncü Askeri İdare Dönemi’ne girecekti. İlk Askeri İdare Dönemi, 27 Mayıs Darbesi sonrasında, 27 Mayıs 1960 - 19 Kasım 1961arasında, …

“Hagop Martayan’dan“ A. Dilaçar’a

Agos gazetesinde 21.09.2012 tarihinde yayınlanan yazısında Levent Özata, Hagop (Agop) Martayan ile ilgili yazısına başlık olarak ‘Cumhuriyet’in iyi çocuğu’ Hagop Martayan ya da A. Dilaçar ‘ı seçmiş.  Yazı, Hagop Dilaçar’ın hayatını…

CHP Ne Zaman Kuruldu?

9 Eylül tarihi resmî tarihin önemli günlerinden biri. 9 Eylül 1922 İzmir’in Yunan kuvvetlerinden geri alındığı tarih. Bir yıl sonrası 9 Eylül’ündeyse Cumhuriyet Halk Partisi’nin “siyasî kuruluşu” gerçekleştirilecektir. “Siyasî kuruluş”ta…

Atatürk’ün Vasiyetinin Hukuki Boyutu

Mustafa Kemal Atatürk 5 Eylül 1938 Pazartesi günü vasiyetini yazmış, ertesi gün İstanbul Altıncı Noteri İsmail Kunter’e vasiyetini kapalı bir zarf içerisinde teslim etmiştir. Noter işlemleri gerçekleştirilirken (6 Eylül 1938 günü saat:…

Siyasi “hasmınız”dan, siyasi “hısmınız”a

12 EYLÜL İDAMLARI MUSTAFA ÖZENÇ ve İSMET ŞAHİN’İN İDAMLARI Siyasi “hasmınız” için çattığınız darağacında bir gün siyasi “hısmınız” da sallanabilir. 1959 Samsun doğumlu. Liseye kadar da Samsun’da okumuş.  Adana Mühendislik Yüksekokulu …

AKP’nin Ulusal Bayram Alerjisi

AKP’nin Cumhuriyet’in bayramlarına karşı önceleri mevcut ilgisizliği, iktidarını iyiden iyiye pekiştirmesinden sonra pervasız ve şımarık bir vurdumduymazlığa, hatta yasaklamaya kadar vardı. AKP’nin bu pervasızlığında, Cumhuriyet tarihi…