Müzikal Kimlik Bilinci

Kimlik meselesi aslında cumhuriyetin kurulması ile birlikte toplumsal ve kültürel bir  arayış olarak kimiz, nereden…

Başıboş müzikler…

Müzikal dili oluşturan en temel unsurlar olan motifler ve cümlelerin birleşiminden ortaya çıkan  melodiler...…

2M (Müzik + Meliorism)

Meliorism genel anlamıyla, dünyanın insan çabasıyla daha iyi bir yer haline getirilebileceği inancı anlamına gelir…