Pandemide Toplumkırımcı Şiddet

Pandemi döneminde sıkça karşılaştığımız durumlardan biri de toplumkırımcı şiddettir. Hemen hemen her gün daha önce rastladığımızdan fazlasıyla şiddet haberleriyle karşılaşmaktayız. Sürekli olarak eve ortamında birlikte kalmak zorunda…

Karantina günlerinde aile içi iletişim

Sosyal açıdan anormal günlerden geçtiğimiz bu günlerde en çok tartışılması gereken konulardan biri de aile içi iletişimdir. Sürekli bir arada kalmak zorunda kalan aile bireyleri bu süreçte iletişim çatışmaları yaşayabilmektedirler.…

Pandemi Dönemi ve Obsesyonik Davranışlar

Pandemi; dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isimdir. Pandemik hastalık, dünya genelinde yaşayan insanların sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıklara…

Pandemi Toplum Kırımcıdır

Toplumsal yapı içinde meydana gelen olaylar, Sosyal Bilimler tarafından incelenir. Sosyal Bilimler, insan topluluklarının nasıl yaşadıklarını, nasıl davrandıklarını, yaşam biçimlerini, kültürlerini, toplumda meydana gelen sosyal olayların…

Verimli ders çalışmanın stratejisi

Sınavları kazanmak sizin için bir amaç ise bunun için bazı davranışları gerçekleştirmeniz gerekecektir. Her insan amacına ulaşmayabilir; fakat amacına ulaşanlar mutlaka amaçlarına inanan, amaçları doğrultusunda mücadele eden ve şartlarını…

Toplumkırımcı Şiddet

Toplum kırım, toplumun ahlaki ve politik dokusunu parçalamaktadır. Toplumu kendisi olmaktan çıkarmaktadır. Toplumu kendisi olmaktan çıkarmak sınırı belli olmayan tehlikelere açık tutmaktır. Durum böyle olunca, toplumkırımcılık soykırımdan…

Suçlu Çocuklar

Kamuoyunun gündeminde yer alan sorunlardan bir tanesi de “suçlu çocuklar” sorunudur. Son günlerde azalmış gibi görünse de, hemen her gün basında çocukların işlediği suçların haberleriyle karşılaşırız. Geçmişle bir karşılaştırma…

Sınav kaygısı ve başetme yolları

Stres, organizmanın fiziksel ve ruhsal sınırlarının zorlanması ve tehdit edilmesi, endişelenmesi, kaygılanması… Gibi durumlarda oluşan bir psikolojik gerginlik durumudur. Stresin sadece zararlı etkileri yoktur; aynı zamanda olumlu etkileri…

Pozitif düşüncenin gücü

Sınavın yaklaştığı bu dönemde,sınava ilişkin tutum ve düşünceleriniz geleceğinizi belirlemede çok etkili olacaktır.Aylardır sınava yönelik çalışmalarınızı kararlılıkla sürdürüyorsunuz,elinizden gelen çabayı gösteriyorsunuz.Sınav yaklaştıkça…

Özgecilik (Diğerkâmilık)

Sevginin, bencilliğe ve ben tutkusu yeri­ne, başka kişilere yönelmesi durumuna öz­gecilik adı verilir. Özgeciler, Özgeci olmayanlara gö­re daha cana yakın, inatçı ve kontrollü görü­nürler ve muhtemelen daha güçlü kişisel et­kinlik duygusuna…

Özerk Çocuk Yetiştirmenin Önemi

Bireyin toplumsal, kültürel bir varlık olmasını sağlayan sosyalleşme süreci ailede başlar. Bu anlamda aile birey açısından ilk eğitim kurumudur. Belli bir dönemden sonra çocuğun eğitimi okulda devam eder. İster ailede ister okulda olsun,…

Nefret ve Nefretme

Nefret, tiksinmedir. Başkasına karşı kin dolu duygularla yaklaşmadır. Başkalarının özelliklerini, niteliklerini dikkate almadan onlara karşı kin dolu bir önyargı geliştirmektir. Bu duyguların sonunda nefret suçları oluşabilmektedir ki bu…

Motivasyon ve Öğrenme

Motivasyon(Güdülenme):organizmanın psikolojik olarak bir davranışı yapmaya hazır hale gelmesidir. Motivasyon öğrenme üzerinde etkili olan temel faktörlerden biridir. Motivasyon, aynı zamanda mutlu bir yaşam için de gerekli olan temel…

İş yerinde ki psikolojik taciz, MOBBİNG

Mobbing Latince “mobile vulgus” sözcüklerinden gelen ve şiddet uygulayan kanunsuz kalabalık demek olan “mob” fiilinden türetilmiştir. “Mobbing”, iş arkadaşları ya da hiyerarşik olarak alt ya da üst olanlar arasında hedef alınan kişiyi işten…