Sosyal Fobi

Türkiye Psikiyatri derneğinin yapmış olduğu araştırmaya göre; üniversite öğrencilerinin %24’ünün A sosyal olduğu tespit edildi. Daha çok maddi durumu ve sosyal konumu yetersiz, hiç evlenmemiş, işsiz ve eğitim düzeyi yüksek olmayanlarda…

Eğitimde Yeni Normal

Normal kavramı Fransızca bir kavramdır. Normal; “Kurala uygun, alışılagelen, olağan ve aşırılığı olmayan”, demektir. Genellikle toplum bireylerini yönlendiren ve onları belli bir davranışa adeta zorlayan birtakım varsayım ve kabullere…

Çoğulcu Yaşamın Pozitif Boyutu

Ulus-devlet anlayışı dinsel ve etnik grupların kimliklerini yok eden, insanlara tek merkezden eğitim veren, herkesi tek merkeze bağlı, aynı dil ve şiveyle konuşturmaya çalışan, tüm etnik farkları yok eden, tek bir dini devlet dini yapan,…

Masa Başı Sosyal Bilimcilik

Toplumsal yapı içinde meydana gelen olaylar, Sosyal Bilimler tarafından incelenir. Sosyal Bilimler, insan topluluklarının nasıl yaşadıklarını, nasıl davrandıklarını, yaşam biçimlerini, kültürlerini, toplumda meydana gelen sosyal olayların…

Tiyatro Ve Sosyal Hayat

Tiyatro, Yunanca theatron yani "görme yeri" sözcüğünden gelmektedir. Günümüzdeki anlamıyla çağdaş tiyatronun tarihi bağ bozumu tanrısı Dionysos adına yapılan dinsel törenlere dayanmaktadır. Tiyatro, bir sahnede, seyirciler önünde…

Bizim Sokağın Çocukları 

Aile, bireyin ve toplumun fonksiyonlarından en temel öğedir. Aile, bireyin yaşamında çok önemli bir yer tutan beslenme, bakım, sevgi ihtiyacı, duygusal gelişim, psikolojik gelişim, eğitim, kültürel değerleri kazanma, sağlıklı zekâ…

Z Kuşağının Sosyolojik Analizi 

Kuşağın farklı alanlarda farklı anlamları vardır. Kuşak genelde  bele sarılan uzun ve enli kumaş olarak bilinir. Sosyolojik olarak kuşak; yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer…

YKS, de Kitap Okuyanlar Kazandı 

 Yıllardır öğrencilere yaptığımız bir uyarı vardır Lütfen kitap okuyunuz. Öğrencilerin kitap okumaları için birçok program uygulanmasına rağmen, büyük bir çoğunluğu kitap okumuyor. Okullarda bir saat zorunlu kitap okuma saati bazı…

YKS’de Sınav Anı Stratejisi 

Pandemi sürecinde sınava girmek bazı öğrenciler tarafından dezavantaj olarak algılanabilir. Oysa pandemi sürecinin yaratmış olduğu olumsuzlukların yanı sıra YKS’ye girecek öğrencilere birçok avantaj sağlandı(Yüz yüze eğitimde görmedikleri…