Akciğer kanserine karşı mucizevi ilaç

Piyasadaki bir ilacın akciğer kanseri hastalarının “ölüm riskini yarıya indirebileceği” tespit edildi

Akciğer kanseri, dünyada en sık görülen ve en çok ölüme neden olan kanser türüdür. Bu hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar genellikle yan etkileri nedeniyle hastaların yaşam kalitesini düşürmektedir. Ancak yeni bir araştırma, piyasada bulunan ve günde bir kez alınan bir ilacın akciğer kanseri hastalarının ölüm riskini yarıya indirebileceğini ortaya koydu.

Bu ilacın adı Osimertinib’tir ve Birleşik Krallık’ta keşfedilip AstraZeneca tarafından geliştirilmiştir. Osimertinib, akciğer kanserinin küçük hücreli dışı formunun (non-small cell lung cancer/NSCLC) en yaygın görülen alt tipi olan EGFR geni mutasyonlu hastalarda etkilidir. Bu mutasyon, küresel akciğer kanseri vakalarının yaklaşık %25’inde ve Asya’daki vakaların %40’ında görülmektedir.

Osimertinib, ameliyat sonrası alındığında akciğer kanserinin tekrarlama riskini %50 azaltmaktadır. Ayrıca, ileri evre akciğer kanseri hastalarında da kullanılmaktadır. Yeni bir araştırma ise Osimertinib’in akciğer kanserinden ölme riskini de %51 azalttığını göstermiştir.

Bu araştırma, Amerikan Klinik Onkoloji Topluluğu’nun (ASCO) Şikago’da düzenlediği yıllık toplantısında sunulmuştur. Araştırmaya 26 ülkeden 682 hasta katılmıştır. Hastaların yaş ortalaması 64’tür ve %62’si kadındır. Hastalar rastgele olarak iki gruba ayrılmıştır. Bir grup Osimertinib almış, diğer grup ise standart tedavi olan plasebo almıştır.

Araştırmanın sonuçlarına göre, Osimertinib alan hastaların medyan sağkalım süresi 42 ay iken, plasebo alan hastaların medyan sağkalım süresi 28 aydır. Yani Osimertinib alan hastalar plasebo alanlara göre 14 ay daha uzun yaşamıştır. Ayrıca Osimertinib alan hastaların %80’i beş yıl içinde hayatta kalmıştır. Bu oran plasebo alanlarda %44’tür.

Araştırmanın başkanı Dr. Roy Herbst, Yale Kanser Merkezi’nin müdür yardımcısıdır. Dr. Herbst, bu sonuçların “heyecan verici” olduğunu ve Osimertinib’in akciğer kanseri tedavisinde “büyük bir iş” başardığını söylemiştir. Dr. Herbst, “30 yıl önce bu hastalar için yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Şimdi bu güçlü ilaca sahibiz.” demiştir.

Osimertinib’in yan etkileri ise genellikle hafif veya orta derecededir. En sık görülen yan etkiler arasında ishal, döküntü, tırnak enfeksiyonu ve bulantı sayılabilir.

Osimertinib’in akciğer kanseri tedavisindeki rolü hakkında daha fazla bilgi edinmek için , ve numaralı kaynaklara bakabilirsiniz.