Yaşamak İçin Örgütlenmek, Direnmek Zorundayız… 2023 yılında en az 1932 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

İş cinayetleri, Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri. Her yıl binlerce işçi, güvenliksiz çalışma koşulları, denetimsizlik, sendikasızlık ve patronların kâr hırsı yüzünden yaşamını yitiriyor. 2023 yılında da bu acı tablo değişmedi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) verilerine göre, 2023 yılında en az 1932 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Bu sayı, 2022 yılında 1899 olan iş cinayeti ölümlerinin üzerinde.

İSİG’in raporuna göre, 2023 yılında iş cinayetlerinde ölen işçilerin %93’ü sendikasızdı. En çok ölüm yaşanan sektörler ise inşaat, tarım, taşımacılık ve metal oldu. İş cinayetlerinin %40’ı trafik/servis kazaları, %17’si yüksekten düşme, %12’si ezilme/göçük, %8’i elektrik çarpması şeklinde gerçekleşti. İş cinayetlerinde ölen işçilerin %16’sı göçmen/mülteci işçiydi. İş cinayetlerinde hayatını kaybeden en genç işçi 14, en yaşlı işçi ise 81 yaşındaydı.

İş cinayetleri, Türkiye işçi sınıfının en acil sorunlarından biridir. Her yıl binlerce işçi, güvencesiz, ağır ve sağlıksız çalışma koşulları nedeniyle yaşamını yitirmektedir. Bu cinayetlerin sorumlusu ise AKP iktidarıdır. AKP, 22 yıldır işçilerin haklarını gasp etmekte, sendikaları baskı altına almakta, iş güvenliği önlemlerini ihmal etmekte ve patronların çıkarlarını korumaktadır.

2023 yılında en az 1932 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Bu sayı, sadece basına yansıyan ve tespit edilebilen vakaları kapsamaktadır. Gerçek rakamın çok daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir. İş cinayetlerinin sektörel dağılımına baktığımızda, en çok ölümün tarım, inşaat, taşımacılık, metal ve madencilik sektörlerinde yaşandığını görüyoruz. Bu sektörlerde çalışan işçiler, düşük ücretler, uzun mesailer, ağır iş yükü, eğitimsizlik, denetimsizlik ve güvencesizlik gibi pek çok sorunla karşı karşıyadır.

İş cinayetlerinin nedenleri arasında ise AKP iktidarının uyguladığı neo-liberal politikalar yer almaktadır. AKP, işçilerin haklarını budamakta, kıdem tazminatını kaldırmakta, taşeronlaştırmayı yaygınlaştırmakta, esnek çalışmayı zorunlu kılmakta ve asgari ücreti açlık sınırının altında tutmaktadır. Ayrıca AKP, iş güvenliği yasalarını patronların lehine değiştirmekte, denetimleri azaltmakta, cezaları indirmekte ve iş kazalarını gizlemektedir. AKP’nin bu politikaları hem işçilerin yaşam standartlarını düşürmekte hem de iş cinayetlerini arttırmaktadır.

İş cinayetlerine karşı mücadele etmek için ise işçilerin örgütlenmesi ve direnmesi gerekmektedir. İşçilerin sendikal haklarına sahip çıkması, iş güvenliği önlemlerini talep etmesi, çalışma koşullarını iyileştirmesi ve patronların sömürüsüne karşı çıkması gerekmektedir. İşçilerin bu mücadelesi aynı zamanda AKP iktidarına karşı da bir mücadeledir. Çünkü AKP iktidarı, emekçilerin değil patronların iktidarıdır. AKP iktidarından kurtulmak için ise işçilerin birlikte hareket etmesi, demokratik hak ve özgürlükleri savunması ve alternatif bir siyaset yaratması gerekmektedir.

Yaşamak için örgütlenmek, direnmek zorundayız…