Türkiye’nin Yolsuzluk Algısı Endeksinde 2014’ten bu yana sert düşüş

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün (USO) 2023 Yolsuzluk Algısı Endeksine göre Türkiye, 180 ülke arasında 115. sırada yer aldı. Türkiye’nin puanı 2014’ten bu yana yüzde 11 ve 2018’den bu yana yüzde 7 oranında geriledi.

2014 yılında 40 puanla 99. sırada yer alan Türkiye, 2015 yılında 39 puanla 102. sıraya geriledi. 2016 yılında 38 puanla 104. sıraya gerileyen Türkiye, 2017 yılında 39 puanla 102. sıraya yükseldi. 2018 yılında 37 puanla 108. sıraya gerileyen Türkiye, 2019 yılında 36 puanla 110. sıraya geriledi. 2020 yılında 37 puanla 108. sıraya yükselen Türkiye, 2021 yılında 38 puanla 104. sıraya yükseldi. 2022 yılında 38 puanla 104. sırada yer alan Türkiye, 2023 yılında 34 puanla 115. sıraya geriledi.

Türkiye’nin yolsuzluk algısında yaşanan bu düşüş, siyasi istikrarsızlık, hukukun üstünlüğünün zayıflığı, şeffaflığın eksikliği ve kamu kurumlarının etkinliğinin yetersizliği gibi faktörlere bağlanıyor.

Siyasi istikrarsızlık, yolsuzluğun artmasına neden olan önemli bir faktördür. Siyasi istikrarsızlık, devletin yolsuzluğa karşı mücadele kapasitesini zayıflatır. Türkiye’de son yıllarda yaşanan siyasi istikrarsızlık, yolsuzluğun artmasında önemli bir rol oynadı.

Hukukun üstünlüğünün zayıflığı da yolsuzluğun artmasına neden olan bir diğer önemli faktördür. Hukukun üstünlüğünün zayıf olduğu ülkelerde, yolsuzluğa karışanların hesap vermesi zorlaşır. Türkiye’de hukukun üstünlüğü, son yıllarda giderek zayıfladı. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı zedelendi.

Şeffaflığın eksikliği de yolsuzluğun artmasına neden olan bir faktördür. Şeffaflık, yolsuzluğun önlenmesi ve tespit edilmesinde önemli bir rol oynar. Şeffaflığın eksik olduğu ülkelerde, yolsuzluklar daha kolay gerçekleşir. Türkiye’de kamu kurumlarının faaliyetlerinin şeffaflığı konusunda yeterli adımlar atılmıyor. Kamu ihaleleri, kamu kaynakları kullanımı gibi konularda şeffaflık eksikliği yaşanıyor.

Kamu kurumlarının etkinliğinin yetersizliği de yolsuzluğun artmasına neden olan bir faktördür. Kamu kurumlarının etkinliği, yolsuzluğun önlenmesi ve tespit edilmesinde önemli bir rol oynar. Kamu kurumlarının etkinliği yetersiz olduğu ülkelerde, yolsuzlukların tespit edilmesi ve cezalandırılması zorlaşır. Türkiye’de kamu kurumlarının etkinliği, son yıllarda giderek zayıfladı. Kamu kurumlarının personel yetersizliği, kaynak eksikliği ve siyasi baskı gibi sorunlar, yolsuzlukların artmasına katkıda bulundu.

Türkiye’de yolsuzluğun azaltılması için, siyasi istikrarın sağlanması, hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi, şeffaflığın artırılması ve kamu kurumlarının etkinliğinin artırılması gibi adımlar atılması gerekiyor.ekiyor.