Türkiye’de Gençler Mutlu Değil

Türkiye Gençlik Araştırması-2021: Her 3 gençten 1’i Türkiye’den tamamen umutsuz, olanağı olan yurtdışına gitmek istiyor.

Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği’nin, 16 ilden 18-25 yaş aralığındaki 2 bin 140 gençle görüşerek yaptığı Türkiye Gençlik Araştırması’nın sonuçları, Türk gençliğinin mevcut sosyal, siyasi, ekonomik ve güncel konjonktür karşısındaki görüş, beklenti ve tercihlerini ortaya koyuyor. Bu blog yazısında, araştırmanın en dikkat çekici bulgularını paylaşacağım.

Araştırmaya göre, gençlerin sadece yüzde 17,3’ü mutlu. Mutluluk seviyesi, eğitim düzeyi ve gelir seviyesi ile doğru orantılı olarak artıyor. Gençlerin en büyük sorunu ise ekonomik durum. Gençlerin yüzde 62,8’i Türkiye’nin geleceğini iyi görmediklerini söylerken, Türkiye’nin geleceğinden tamamen umutsuz olduklarını belirtenlerin oranı ise yüzde 35,2. Gençlerin karamsarlığının ardında ekonomik durum, hayat pahalılığı, enflasyon, işsizlik ve olası ekonomik kriz korkusu önemli yer tutuyor.

Gençlerin yüzde 42’si kendilerini dünya vatandaşı olarak tanımlıyor

Gençlerin yüzde 63’ü imkan olsa başka ülkede yaşamak istiyor. İlk sırada tercih edilen ülke Almanya, ikinci sırada ise ABD yer alıyor. Gençlerin yüzde 58’i kendilerini Türk vatandaşı olarak tanımlarken, yüzde 42’si kendilerini dünya vatandaşı olarak tanımlıyor. Gençlerin yüzde 54’ü AB üyeliğini destekliyor.

Gençlerin yüzde 80’i kadın ve erkeğin eşit olduğuna inanıyor. Evlilik öncesi kadın ile erkek arasındaki romantik ilişkiyi normal bulanların oranı ise yüzde 92,3. Gençlerin yüzde 67’si kadınların çalışmasını destekliyor.

Gençlerin siyasi katılımı düşük seviyede. Gençlerin yüzde 65’i siyasete ilgi duymadıklarını belirtiyor. Gençlerin yüzde 51’i siyasi parti üyesi değilken, yüzde 49’u siyasi parti üyesi. Gençlerin yüzde 41’i kendilerini muhafazakar olarak tanımlarken, yüzde 59’u kendilerini muhafazakar olmayan olarak tanımlıyor.

Adalet sistemine güven çok az

Gençlerin yüzde 70’i bilim insanlarına güveniyor. Orduya güvenenlerin oranı ise yüzde 61,8. Politikacılara, siyasi partilere ve gazetecilere güvenilmezken (sadece yüzde 3,7, yüzde 4,4 ve yüzde 6,9) Cumhurbaşkanlığına ve adalet sistemine de çok az güven duyuluyor (sadece yüzde 19,4 ve yüzde 11,9).

Gençlerin sosyal medya kullanımı yoğun. Gençlerin yüzde 96’sı internete erişimi olduğunu belirtiyor. Gençlerin en çok kullandıkları sosyal medya platformları Instagram (%88), YouTube (%86) ve WhatsApp (%85). Gençlerin yüzde 64’ü sosyal medyayı haber kaynağı olarak kullanıyor.

Gençlerin yüzde 60’ı Türkiye’deki Suriyeli mültecilerden rahatsız olduklarını belirtiyor. Gençlerin yüzde 67’si Suriyeli mültecilerin Türkiye’de kalıcı olmalarına karşı çıkarken, yüzde 33’ü Suriyeli mültecilerin Türkiye’de kalıcı olmalarına destek veriyor.

Türkiye Gençlik Araştırması-2021, Türk gençliğinin mevcut durumunu ve gelecek beklentilerini anlamak için önemli bir kaynak sunuyor. Araştırmanın tamamına buradan erişebilirsiniz.