Son 20 yılda eğitim durumuna göre maaşlar nasıl değişti?

Türk İş Kurumu (TİSK) tarafından hazırlanan “2023 yılı ücret araştırması” sonuçlarına göre, Türkiye’de eğitim durumuna göre maaşlar arasında ciddi bir fark bulunuyor.

Araştırmaya göre, 2023 yılında ortalama aylık brüt ücret 10 bin 900 TL oldu. Bu rakam, ilköğretim mezunları için 7 bin 600 TL, lise mezunları için 9 bin 300 TL, ön lisans mezunları için 11 bin 900 TL ve lisans mezunları için 16 bin 500 TL olarak gerçekleşti.

Bu rakamlara göre, eğitim durumu arttıkça maaşlar da artıyor. Ancak, bu artış oranı her eğitim seviyesinde aynı değil. Araştırmaya göre, ilköğretim mezunları ile lisans mezunları arasındaki ücret farkı 2023 yılında 8 bin 900 TL oldu. Bu rakam, 2022 yılında 8 bin 600 TL idi.

Bu farkın giderek arttığı görülüyor. 2003 yılında, ilköğretim mezunları ile lisans mezunları arasındaki ücret farkı 7 bin 300 TL idi. Bu rakam, 2013 yılında 8 bin 300 TL, 2023 yılında ise 8 bin 900 TL oldu.

Eğitim durumu ve cinsiyet

Araştırmaya göre, eğitim durumu ve cinsiyete göre de maaşlar arasında ciddi bir fark bulunuyor. Araştırmaya göre, erkek çalışanlar için ortalama aylık brüt ücret 11 bin 300 TL, kadın çalışanlar için ise 9 bin 500 TL oldu.

Bu rakamlara göre, erkeklerin maaşları, kadınların maaşlarından ortalama 1800 TL daha fazla. Bu fark, eğitim durumuna göre de değişiyor.

Örneğin, ilköğretim mezunu erkeklerin ortalama aylık brüt ücreti 7 bin 100 TL, ilköğretim mezunu kadınların ortalama aylık brüt ücreti ise 6 bin 500 TL oldu. Bu rakamlar, erkeklerin maaşlarının kadınlardan ortalama 600 TL daha fazla olduğunu gösteriyor.

Eğitim durumu ve sektör

Araştırmaya göre, eğitim durumu ve sektöre göre de maaşlar arasında ciddi bir fark bulunuyor. Araştırmaya göre, finans ve sigorta sektöründe çalışanlar için ortalama aylık brüt ücret 17 bin 700 TL, imalat sektöründe çalışanlar için ise 10 bin 300 TL oldu.

Bu rakamlara göre, finans ve sigorta sektöründe çalışanlar, imalat sektöründe çalışanlardan ortalama 7 bin 400 TL daha fazla kazanıyor. Bu fark, eğitim durumuna göre de değişiyor.

Örneğin, lisans mezunu finans ve sigorta sektörü çalışanlarının ortalama aylık brüt ücreti 20 bin TL, lisans mezunu imalat sektörü çalışanlarının ortalama aylık brüt ücreti ise 12 bin 700 TL oldu. Bu rakamlar, finans ve sigorta sektöründe çalışan lisans mezunlarının, imalat sektöründe çalışan lisans mezunlarından ortalama 7 bin 300 TL daha fazla kazandığını gösteriyor.

Türk İş Kurumu (TİSK) tarafından hazırlanan “2023 yılı ücret araştırması” sonuçlarına göre, Türkiye’de eğitim durumuna göre maaşlar arasında ciddi bir fark bulunuyor.

Araştırmaya göre, ilköğretim mezunları ile lisans mezunları arasındaki ücret farkı 2023 yılında 8 bin 900 TL oldu. Bu farkın giderek arttığı görülüyor.

Eğitim durumu ve cinsiyete göre de maaşlar arasında ciddi bir fark bulunuyor. Araştırmaya göre, erkek çalışanların maaşları, kadınların maaşlarından ortalama 1800 TL daha fazla.

Eğitim durumu ve sektöre göre de maaşlar arasında ciddi bir fark bulunuyor. Araştırmaya göre, finans ve sigorta sektöründe çalışanlar, imalat sektöründe çalışanlardan ortalama 7 bin 400 TL daha fazla kazanıyor.

NHY/ Euronews