Rapora göre, Türkiye işsizlik oranında OECD ülkeleri arasında 28. sırada yer aldı

OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) 2024 yılı için işsizlik raporunu yayınladı. Rapora göre, Türkiye işsizlik oranında OECD ülkeleri arasında 28. sırada yer aldı. Türkiye’nin işsizlik oranı yüzde 11,2 olarak hesaplandı. Bu oran, OECD ortalamasının (yüzde 6,3) yaklaşık iki katı.

Raporda, Türkiye’nin işsizlik sorununun temel nedenleri olarak yüksek enflasyon, düşük büyüme, siyasi belirsizlik ve eğitim sisteminin yetersizliği gösterildi. Ayrıca, Türkiye’nin genç nüfusunun işgücüne katılım oranının düşük olması ve kadınların istihdamda geri kalması da işsizliği artıran faktörler arasında sayıldı.

OECD raporunda, Türkiye’nin işsizlikle mücadele etmek için alması gereken önlemler de önerildi. Bunlar arasında, enflasyonu düşürmek için mali disiplini sağlamak, büyümeyi canlandırmak için yapısal reformları hayata geçirmek, siyasi istikrarı sağlamak için demokratik kurumları güçlendirmek ve eğitim sistemini iyileştirmek için yatırım yapmak yer aldı.

OECD ülkeleri arasında işsizlik oranı en düşük olan ülke yüzde 2,1 ile Japonya oldu. Japonya’yı yüzde 2,4 ile Çekya ve yüzde 2,9 ile İzlanda izledi. İşsizlik oranı en yüksek olan ülke ise yüzde 14,7 ile Yunanistan oldu. Yunanistan’ı yüzde 13,8 ile İspanya ve yüzde 12,4 ile Güney Afrika takip etti.