PISA 2022 Türkiye Raporu: Öğün Atlatma ve Matematik Başarısı

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2022 sonuçlarına göre, Türkiye’de öğrencilerin matematik okuryazarlığı ortalaması 453 puan olarak gerçekleşti. Bu puan, OECD ortalaması olan 472’nin altında yer alıyor.

PISA sonuçları, öğrencilerin sosyo-ekonomik durumlarının matematik başarılarını etkilediğini gösteriyor. Türkiye’de öğrencilerin maddi imkansızlık nedeniyle aç kalmasında OECD ortalamasının oldukça üzerinde bir oran bulunuyor.

Rapora göre, Türkiye’de yaklaşık her beş çocuktan biri parası olmadığı için haftada en az bir kez yemek yiyemiyor. Öğrencilerin yüzde 1,9’u “her gün” veya “neredeyse her gün” öğün atladığını bildirdi. “Haftada 4 ila 5 kez” diyenlerin oranı yüzde 1,8 olurken öğrencilerin yüzde 4,8’i de “haftada 2 ile 3 kez” yanıtını verdi. “Haftada yaklaşık 1 kez” diyenlerin oranı ise yüzde 10,8 oldu.

Böylece haftada en az bir kez öğün atlayan öğrencilerin toplam oranı yüzde 19,3 oldu. OECD ortalaması ise yüzde 8,2’de kaldı.

Raporda, öğün atlama oranı ile matematik puanları arasında negatif ilişki olduğu gösteriliyor. Öğün atlayan öğrencilerin matematik puanlarının, öğün atlamayanlara göre daha düşük olduğu görülüyor.

Bu durum, açlık ve yetersiz beslenmenin öğrencilerin öğrenme kapasitelerini olumsuz etkilediğini gösteriyor. Öğrencilerin karınları gurulduyorsa, etkili bir şekilde öğrenmeleri pek olası değil.

Okullarda ücretsiz öğle yemeği programları, bu sorunu çözmek için önemli bir araç olabilir. Birçok ülke halihazırda bu tür programlar uyguluyor. OECD raporu, ücretsiz öğle yemeğinin daha fazla çocuğun okula gitmesini sağlayacağı tavsiyesinde bulunuyor.

Türkiye’de de okul öncesi öğrenciler başta olmak üzere bu imkanı yaygınlaştırmak için planlar yapılıyordu. Ancak bu planların hayata geçip geçmeyeceği belirsiz.

Türkiye’de yoksulluk ve sosyal dışlanma riski yüksek olan çocukların eğitimlerinin kalitesini artırmak için, sosyo-ekonomik desteklerin yanı sıra, okullarda ücretsiz öğle yemeği gibi önlemlerin de alınması gerekiyor.