Türkiye’den İsviçre’ye Kaçak Girenlerin Yüzde 50’sine İltica Hakkı Verildi

İsviçre, özellikle Şırnak ve Hakkari’den gelenlere iltica hakkı tanıyor. Bu durum, uluslararası koruma ve iltica politikaları açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilir. İsviçre’nin bu kararı, özellikle bu bölgelerden gelen insanların yaşadığı zorlukları ve tehlikeleri göz önünde bulundurarak alınmış gibi görünüyor. İltica hakkı, bireylerin kendi ülkelerindeki savaş, zulüm veya insan hakları ihlallerinden kaçarak güvenli bir sığınak aramaları durumunda uluslararası hukuk tarafından tanınan bir haktır.

İsviçre’nin bu adımı, diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında oldukça dikkat çekici. Örneğin, Almanya’nın kaçak girip iltica isteyen Türk vatandaşlarına sadece yüzde 8 oranında iltica hakkı verdiği biliniyor. İsviçre’nin yüzde 50’lik kabul oranı, bu ülkenin iltica politikalarında daha açık ve kapsayıcı bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor. Bu durum, İsviçre’nin uluslararası koruma ihtiyacı olan bireylere yönelik taahhüdünü ve insan haklarına verdiği önemi yansıtıyor.

2023 yılında yapılan iltica başvurularından 4 bin 722’sinin karara bağlandığı ve bunlardan 2 bin 57’sinin iltica hakkı aldığı, 176’sının ise geçici kabul aldığı belirtiliyor. Bu oranlar, İsviçre’nin iltica başvurularını değerlendirme sürecinin ne kadar titiz ve adil olduğunu göstermektedir. İsviçre hükümeti, ilticası reddedilenlerin Türkiye’ye iadesini makul buluyor ve Türkiye’yi güvenli ülke statüsünde sayıyor. Ancak, Irak sınırından gelenlerle, Güneydoğu’dan ve özellikle Şırnak ile Hakkari’den gelenlere uygulanan istisna, bu bölgelerin özel durumunu ve risklerini göz önünde bulundurduğunu gösteriyor.

İsviçre’nin bu politikası, uluslararası koruma arayan bireyler için önemli bir umut kaynağı olabilir. Aynı zamanda, diğer ülkeler için de iltica ve mülteci politikaları konusunda bir örnek teşkil edebilir. İsviçre’nin bu adımı, uluslararası toplumun bu konudaki sorumluluklarını yerine getirme konusunda daha fazla çaba göstermesi gerektiğini hatırlatıyor. İltica hakkı, insanların temel haklarından biri olarak korunmalı ve her bireyin güvenli bir yaşam sürdürebilmesi için gerekli destek sağlanmalıdır.

NHY / Sözcü