Türkiye’de Mutluluk Oranının Düşüşü: Üniversite mezunlarında çarpıcı değişim

Türkiye, yaşam memnuniyeti açısından Avrupa’da en düşük puanı alan ülkeler arasında yer alıyor. Üstelik, son yıllarda üniversite mezunlarının mutluluk oranı diğer eğitim seviyelerine göre önemli ölçüde düşmüş durumda.

Avrupa’daki yaşam memnuniyeti değerlendirmesinde Türkiye, 10 üzerinden 5,6 puan alarak son sıralarda yer alıyor. AB ortalaması ise 7,1 puan. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) araştırmasına göre, 20 sene önce en mutlu eğitim grubu üniversite mezunları iken, bugün en düşük mutluluk oranına sahip kesim haline gelmiş durumda.

Farklı araştırmalar, Türk vatandaşlarının yurtdışında yaşamaya ve eğitim almaya olan ilgisinin arttığını gösteriyor. Alman Konrad-Adenauer Vakfı’nın 2021 Türkiye Gençlik Araştırması’na göre, 18-25 yaş grubundaki gençlerin yüzde 73’ü, imkan bulmaları durumunda yurtdışında yaşamak istediklerini belirtiyor.

Metropoll’ün Ekim 2023’te yaptığı araştırmaya göre ise halkın yüzde 39’u yurtdışında yaşamak veya okumak istiyor. Bu oran, önceki yıllara kıyasla düşüş gösterse de gençlerin ve toplumun genelinde yaşanan memnuniyetsizliğin bir göstergesi olarak yorumlanabilir.

TÜİK verilerine göre, mutluluk oranı 18 yaş ve üzeri bireyler arasında artış gösterse de hala düşük seviyelerde seyrediyor. 2023 yılında mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 52,7 olarak belirlenmiş olsa da, bu oran önceki yıllara göre oldukça düşük. Özellikle üniversite mezunlarında mutluluk oranındaki düşüş dikkat çekiyor.

Eğitim seviyesine göre yapılan değerlendirmede, üniversite mezunlarının mutluluk oranındaki düşüş diğer gruplara kıyasla daha belirgin. 2004-2023 arasında yapılan değerlendirmeler, özellikle son yıllarda üniversite mezunlarının mutluluk seviyelerinde önemli bir azalma olduğunu gösteriyor.

Bu düşüşün arkasında ekonomik faktörlerin etkisi de görülüyor. Yüksek öğretim mezunlarının maaşlarının diğer eğitim seviyelerine kıyasla azalması, mutluluk oranındaki düşüşle paralellik gösteriyor. Bu durum, ülkenin genel ekonomik ve sosyal dinamiklerinin mutluluk üzerindeki etkisini gösteriyor ve üniversite mezunlarının yaşadığı memnuniyetsizliğin altında yatan nedenlerden biri olarak öne çıkıyor.

NHY/ Euronews