Türk ekonomisi üzerine Mahfi Eğilmez’den emekli ve asgari ücretlilere zam formülü

Halk TV’deki son tartışmada ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, Türk ekonomisi üzerine görüşlerini paylaştı ve emekliler ile asgari ücretlilere yönelik maaş artışı için bir formül önerdi. Mevcut ekonomi politikalarını ele alan Eğilmez, resmi enflasyon oranları ile halkın yaşadığı gerçek rakamlar arasındaki uyuşmazlığı vurgulayarak, politikaların gerçek ekonomik durumu yansıtacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Eğilmez, önemli kamu sektörü israfına dikkat çekerek, bu israfın azaltılmasının, düşük gelirli kişilere yönelik maaş artışlarını finanse etmek için kaynakları serbest bırakabileceğini savundu. Hükümetin yetersiz fon iddialarına rağmen, geçinmekte zorlanan bu bireylere sırt çevirmenin kabul edilemez olduğunu savundu.

Ayrıca, Eğilmez, ekonomi politikalarının ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) hesaplamaları üzerindeki geniş etkilerine de değindi. Merkez bankası müdahaleleri yoluyla düşük döviz kuru yapay olarak sürdürülürken, bu durumun gerçek ekonomik değeri yansıtmadığını açıkladı. Ayrıca, mültecilerin GSYİH’ye katkılarının hesaba katılırken, nüfus rakamlarından çıkarılmalarının kişi başına geliri şişirdiğini belirtti.

Tartışma, uluslararası finansal yardım konusuna da değindi ve Eğilmez, Türkiye’nin Dünya Bankası’ndan uzun süredir borç aldığını belirtti. Dünya Bankası kredilerinin proje bazlı olduğunu, daha esnek finansmanın ise daha katı koşullarla Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından sağlandığını açıkladı.

Eğilmez, Türkiye’nin ekonomiyi istikrara kavuşturmak ve büyütmek için IMF aracılığıyla yapısal reformlar araması ve doğrudan yabancı yatırım çekmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini tamamladı. Eğilmez’in yorumları, ekonomik gerçeklerle yüzleşme ve emekliler ile asgari ücretlilerin karşılaştığı zorlukları gerçekten ele alan politikalar formüle etme aciliyetini vurgulamaktadır.

NHY/ T24