Türk-İş: Yoksulluk sınırı 55 bin TL’ye yaklaştı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından yapılan son araştırmalar, Türkiye’deki ekonomik durumun ciddiyetini ve yaşam maliyetlerindeki artışı gözler önüne seriyor. Mart 2024 itibarıyla, dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 54.700 TL’ye, açlık sınırı ise 16.793 TL’ye yükselmiş durumda. Bu rakamlar, özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşlar için endişe verici bir tablo çiziyor.

Araştırmada belirtilen yüzde 3,29’luk aylık ve yüzde 75,09’luk yıllık gıda fiyatı artışı, temel ihtiyaç maddelerinin erişilebilirliğini zorlaştırıyor. Ramazan ayı indirimleri ve seçim öncesi yapılan fiyat düzenlemelerine rağmen, gıda fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Bu durum, ücret gelirlerinin satın alma gücünün her geçen gün azalmasına yol açıyor.

Ankara’da yaşayan bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için gereken aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırı, neredeyse 17.000 TL’ye ulaşmış durumda. Yoksulluk sınırı ise, giyim, konut, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi diğer zorunlu harcamaları da içerecek şekilde 55.000 TL’ye yaklaşıyor. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 21.831,13 TL olarak belirlenmiş.

Bu veriler, Türkiye’deki ekonomik zorlukların ve yaşam maliyetlerinin artışının, vatandaşların günlük yaşamlarını nasıl etkilediğini somut bir şekilde ortaya koyuyor. Gelir düzeyi ne olursa olsun, toplumun tüm kesimlerini etkileyen bu durum, ekonomik politikaların ve sosyal destek mekanizmalarının gözden geçirilmesini gerektiriyor. Türk-İş’in bu araştırması, ilgili tüm taraflar için bir uyarı niteliği taşıyor ve ekonomik refahın sağlanması için atılacak adımların önemini vurguluyor.