Eğitim Sen: Okullarımızda dini içerikli tüm etkinlik ve faaliyetlere derhal son verilmelidir!

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) okullarda dini içerikli etkinliklerin artmasına ve Ensar Vakfı gibi dini kuruluşlarla iş birliği yapmasına yönelik sert bir tepki gösterdi. Sendika, bu tür faaliyetlerin laiklik ilkesine aykırı olduğunu ve eğitim sistemini dinselleştirdiğini ifade etti.

MEB’in, 7 yıl önce Karaman’da yaşanan cinsel istismar skandalının ardından Ensar Vakfı’na ülke genelinde tüm ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik bir bilgi yarışması düzenleme izni verdiği belirtildi. Bu yarışmada öncelikle Ensar Vakfı’na ait kitapların okutulacağı ve amaçların arasında dini içerikli derslerin etkisini artırmak, Hz. Peygamber’in hayatını öğrencilere daha etkili bir şekilde aktarmak ve öğrencilerde kitap okuma alışkanlığını artırmak gibi hedeflerin bulunduğu ifade edildi.

Yarışmaya Türkiye genelindeki tüm resmi ve özel ortaokulların 6. ve 7. sınıf öğrencileri ile lise 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin katılabileceği belirtilirken, dereceye giren öğrencilere ve öğretmenlere toplamda 795 bin TL para ödülü dağıtılacağı aktarıldı.

Eğitim-Sen’in açıklamasında, MEB’in çeşitli dini vakıf ve derneklerle iş birliği protokolleri yaparak okullarda dini etkinliklerin yaygınlaşmasına katkı sağladığına dikkat çekildi. Özellikle Ensar Vakfı’nın “Sana Emanet” adlı yarışmasının, okullarda dini içerikli etkinliklerin artışını gösteren bir örnek olduğu belirtildi.

Sendika, eğitim kurumlarında dini içerikli tüm etkinlik ve faaliyetlere derhal son verilmesi gerektiğini vurgularken, eğitim öğretim sürecinin eğitim biliminin temel ilkeleri ve çocukların üstün yararı gözetilerek yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Eğitim-Sen’in bu açıklaması, eğitim kurumlarında dini içerikli etkinliklere karşı duyulan endişeleri ve laiklik ilkesinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Okulların dini içerikten arındırılması ve eğitim sisteminin laik ve bilimsel temellere dayandırılması gerektiği vurgulandı.

NHY/ Eğitim Sen