Lisede, “Solculara acımasız şeytan topluluğu” diyen kitap dağıtıldı!

Kanuni Anadolu Lisesi’nde tartışmalara neden olan bir uygulama hakkında Eğitim Sen Trabzon Şube Başkanı Muhammet İkinci bir basın açıklaması yaptı. İkinci, “Kitap okuma teşvik edilmesi” adı altında öğrencilere Sezai Karakoç’un “Diriliş Neslinin Amentüsü” adlı kitabının dağıtıldığını ve kitapta skandal ifadelerin yer aldığını belirtti.

Kitabın 13. sayfasında şu ifadelere yer veriliyor:

“Hakikate uyanlar, sağcılar; karşı çıkanlar, solcular; hakikat yolunu sürdürenler, gerekirse bu uğurda bütün çıkarlarını hatta canlarını feda edenler, hakikat yarışçıları, öncüler… Kapitalizm, benim gözümde solun bir yüzü, komünizm öbür yüzüdür. İnsan olan derim tükürsün ikisinin de suratına.

Solcular, gerek başkalarını sömürmeleriyle, gerek insanların muhtaç oldukları gerçek barışı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yıkmakla toplumların çürümesine, insanların ret ve isyanın pençesine düşmelerine sebep olurlar. Kin ve öç tohumunu ekerler. Silahları propagandadır. Ne kadınlara, ne yaşlılara, ne yoksullara, ne öksüzlere acırlar. Gözlerini kan bürümüştür. Gerçek sağ, Kur’an’da tanımlanmıştır. Kur’an’da, sağcılar, Allah topluluğu, solcular da şeytan topluluğu olarak, sağcıların topluluğu uğurlu topluluk, solcu topluluk da uğursuz topluluk olarak vasıflandırılmıştır.”

Eğitim Sen Trabzon Şubesi’nin açıklamasında ise “Hiç kimsenin çocuklarımızı kendi kirli emellerine alet etmeye hakkı bulunmamaktadır. Çocuklarımız, gençlerimiz asla sahipsiz değildir. Bu satırlar, toplumsal barışı ve huzuru hedef alan, din ve vicdan hürriyetine ağır bir müdahale niteliğinde olup, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunda belirtilen laiklik ve bilimsellik ilkelerine açık bir aykırılık taşımaktadır. Bu ifadeler fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin değil, kindar bir neslin hedeflendiğini göstermektedir” denildi.

Açıklamanın ardından şu sorular sıralandı:

– Adı geçen eser ve söz konusu satırlar hangi bilimsel ve pedagojik ilkelere uygundur?
– Cihadist bir nesil yetiştirmek ne zamandan beri Milli Eğitim Bakanlığının amaçları arasına girmiştir?
– Toplumun bir kesimini hedef gösteren, gençlerimizin zihinlerine kin ve düşmanlık tohumları ekmeyi kendine hak gören bu cüretin kaynağı nedir?
– Uygulama yandaş sendikanın talebi ile okul yönetiminin, ilçe ve il milli eğitim müdürlüğünün bilgisi ve onayı dahilinde mi gerçekleştirilmiştir?
– Eğer idarenin bilgi ve onayı dahlinde ise yayın inceleme kurulu tarafından söz konusu eser incelenmiş ve uygun görülmüş müdür?

NHY/ BirGün