Freedom House Raporu: Türkiye’de Demokrasinin eksikleri yerine muhalefetin eksiklikleri tartışılıyor

Freedom House’un 2023 yılı raporuna göre, demokrasi dünya çapında keskin ve yaygın gerilemelerle karşı karşıya. Raporda, Kamboçya, Guatemala, Polonya, Zimbabve ve Türkiye‘de iktidardaki liderlerin siyasi muhaliflerin eşit şartlarda mücadele etmesini engellemek için adımlar attığı belirtildi.

Raporda, Türkiye’deki seçimlerin uzun süredir muhalif liderler ve gazetecilere uygulanan baskı, tutuklama ve yargılamaların yanı sıra medya ve devlet kaynaklarının AKP tarafından suistimal edilmesinin etkisi altında olduğu vurgulandı. Bu nedenler Erdoğan’ın seçimleri ikinci turda az bir farkla kazanmış olmasına rağmen seçimler öncesi ve sonrasında dikkatlerin ülkedeki demokrasi sorunlarına değil muhalefetin eksikliklerine odaklandığı belirtildi.

Raporda, muhalefetin kayıplarının devlet ve medya kaynaklarının iktidar tarafından kullanımıyla giderek daha fazla otoriterleşen liderin baskınlık algısını güçlendirdiği belirtildi. Muhalif güçlerin adil olmayan bir seçimi kazanamaması ise ifade özgürlüğü ve siyasi muhaliflerin yargılanması gibi sistemsel sorunların göz ardı edilmesine yol açtı.

Genel olarak, siyasi haklar ve sivil özgürlükler 52 ülkede geriledi ve yalnızca 21 ülkede iyileşme görüldü. Bu da küresel özgürlüğün art arda 18’inci yılda gerilediği ve bir önceki yıla göre çok daha dengesiz bir eğilim olduğunu gösterdi. Raporda dünya nüfusunun yüzde 38’inin özgür olmayan ve yüzde 42’sinin kısmen özgür olan ülkelerde yaşarken sadece yüzde 20’sinin özgür olan ülkelerde yaşadığı vurgulandı.

Freedom House raporu, Türkiye’de demokrasinin karşı karşıya olduğu sorunlara ve muhalefetin yaşadığı zorluklara dikkat çekiyor. Raporda ayrıca küresel özgürlüğün gerilemesi ve siyasi hakların ve sivil özgürlüklerin birçok ülkede kısıtlanması da vurgulanıyor.

NHY, Uğur Kaymaz / Euronews, Freedom House 2023 Raporu