Türkiye’de Yurtdışı Çıkış Harcında Önerilen Büyük Artış: Vatandaşlar ve Ekonomi Üzerindeki Etkiler

Türkiye’de Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB), yurtdışı çıkış harcını mevcut 150 TL’den 3.000 TL’ye çıkarmayı önerdiği bildirildi. Bu öneri, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeni vergi paketi çalışmaları kapsamında gündeme geldi. Önerilen artış, yurtdışına seyahat etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için önemli bir maliyet artışı anlamına geliyor.

GİB’in önerisi, 2024 yılı kanun çalışmaları sunumunda yer aldı ve sosyal medya üzerinden de geniş yankı buldu. Sunumda, yurtdışı çıkış harcının her yıl yeniden değerleme oranında artırılması ve Cumhurbaşkanı’na bu konuda düzenleme yapma yetkisi verilmesi öneriliyor. Etki analizine göre, bu artışın 2024 yılında 6 aylık dönemde yaklaşık 12,5 milyar TL gelir elde edilmesini sağlayacağı hesaplanıyor.

Yurtdışı çıkış harcından muaf tutulan gruplar arasında yurt dışı oturma iznine sahip olanlar, 7 yaş altındaki çocuklar, ticari amaçla sefer yapan yolcu veya yük taşıma araçlarının mürettebatları, çift pasaport sahibi olanlar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kimlik göstererek çıkanlar bulunuyor.

Bu öneri, kamuoyunda farklı tepkilere neden oldu. Bazı vatandaşlar ve uzmanlar, bu artışın yurtdışına çıkışları caydırıcı bir etki yaratacağını ve turizm sektörüne olumsuz yansıyabileceğini dile getiriyor. Diğer yandan, ek gelir sağlama ve ekonomik istikrarı destekleme amacı taşıyan bu önerinin, devlet bütçesine katkıda bulunacağı savunuluyor.

Gelir İdaresi’nin bu önerisi, Türkiye’de vergilendirme politikaları ve ekonomik düzenlemeler bağlamında geniş bir tartışma başlattı. Önerinin, Temmuz ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması planlanıyor ve bu süreçte vatandaşların, sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili tüm paydaşların görüş ve önerileri büyük önem taşıyor.

Bu gelişme, yurtdışı çıkış harcının geleceği ve Türkiye’nin ekonomik politikalarının yönü hakkında daha geniş bir diyalog ve değerlendirme fırsatı sunuyor. Önerinin TBMM’de nasıl bir karşılık bulacağı ve yürürlüğe girip girmediği, önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek konular arasında yer alıyor.