Kocaeli İSİG Meclisi 2023 raporu: En az 57 işçi hayatını kaybetti

Kocaeli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin 2023 yılı raporuna göre, Kocaeli’de en az 57 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Raporda, Türkiye genelinde 2023 yılında 1932 işçinin hayatını kaybettiği, Kocaeli’nin ise en fazla iş cinayetinin yaşandığı altıncı il olduğu vurgulandı.

İSİG Meclisi üyelerinden Aykut Günel, “Bu düzen bir ölüm düzenidir. En basit önlemler alınmadığı için bu kadar işçi hayatını kaybetti. İş cinayetleri kader değil, sadece tespit edilen sayılardan ibaret değil” ifadelerini kullandı.

Rapora göre, iş cinayetlerinde ölenlerin yüzde 5’i kadın, yüzde 95’i erkek ve en az 3 göçmen-mülteci işçi hayatını kaybetti. İş cinayetlerinin en fazla yaşandığı sektörlerin inşaat, tarım, taşımacılık olduğu belirtilirken, özellikle inşaat sektöründe yüksekten düşme nedenli ölümlerin sıkça yaşandığı ifade edildi.

Raporda dikkat çeken bir diğer konu ise işçi intiharları oldu. Son 11 yılda geçim sıkıntısı, mobbing ve baskı sonucu Kocaeli’de en az 55 işçinin intihar ettiği belirtildi. Ayrıca, iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımında en fazla ölümün 28-50 yaş aralığında olduğu ancak 2023 yılında 65 yaş üzerindeki 45 işçinin de yaşamını yitirdiği vurgulandı.

Raporda ayrıca, iş cinayetlerinde sendikalı işçilerin oranının yüzde 4,4 olduğu ve sendikasız çalışmanın işçi ölümlerini artırdığına dikkat çekildi. İnşaat, tarım ve taşımacılık gibi sektörlerde sendikalaşma oranlarının düşük olması, iş cinayetlerinin bu sektörlerde daha fazla görülmesine neden olduğu ifade edildi.

Asbest maruziyeti de raporda önemli bir konu olarak ele alındı. Depremle birlikte gündeme gelen asbest çatı kaplamaları, ısı merkezi izolasyonları ve diğer uygulamalarda asbestin kontrolsüzce kullanılması, bu maddenin neden olduğu kanser riskini artırdığına vurgu yapıldı.

Raporda, iş cinayetlerinin önlenmesi ve işçi sağlığı ile iş güvenliğinin sağlanması için daha etkili tedbirler alınması, sendikal örgütlenmenin teşvik edilmesi, meslek hastalıklarının tanısının kolaylaştırılması ve asbest gibi tehlikeli maddelerin kullanımına ilişkin denetimlerin sıkılaştırılması çağrısında bulunuldu.