İSİG asgari ücret taleplerini açıkladı: İnsanca yaşayacak ücretler istiyoruz

Ankara İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), 2024 yılı için belirlediği asgari ücret taleplerini açıkladı. İSİG, asgari ücretin işçilerin insanca yaşayabileceği düzeye çıkarılması için mücadele edeceklerini belirtti.

Ankara İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), “Yoksulluk da bir işçi sağlığı sorunudur” ve “İnsanca yaşayacak ücretler istiyoruz” talebiyle Madenci Anıtı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya kentteki siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri destek verirken, açıklamayı İSİG Ankara Temsilcisi Kansu Yıldırım yaptı.

Özel sektörde çalışanların yüzde 70’i asgari ücretli

Asgari ücretin Türkiye’deki milyonlarca işçinin ortalama ücreti haline geldiğine dikkat çeken Yıldırım, işçilerin ezici çoğunluğunu oluşturan özel sektör çalışanlarının yaklaşık yüzde 70’inin asgari ücretle ile yüzde 20’sinin ise buna yakın ücretlerle yaşamını sürdürdüğünü kaydetti. Yıldırım ayrıca, işçilerin borç batağında olduğunun altını çizdi.

Yıldırım, daha sonra İSİG’in 2024 yılı için belirlenecek asgari ücrete dair taleplerini şu şekilde sıraladı:

  • İşçilerin örgütlenme iradesinin, sendikal hak ve özgürlüklerinin üzerindeki yasal ve fiili baskılar kaldırılmalıdır.
  • Emek gelirlerindeki artış özgür pazarlık ortamında ve milli gelir artışından pay alarak belirlenmelidir. Baskılanmış ve yönlendirilmiş resmi enflasyona göre hesaplamaya son verilmelidir.
  • Ücretlerin dibe doğru baskılanmaması için emekli aylıkları da dahil olmak üzere tüm ücret düzeylerinin asgari ücret düzeyinde artışı sağlanmalıdır.
  • Asgari ücret belirlenirken TÜİK’in makyajlı ve şeffaf olmayan enflasyon verileri değil, işçilerin kiralarda, sokakta, markette, pazarda karşılaştığı gerçek enflasyon dikkate alınmalıdır.
  • Asgari Ücret Tespit Komisyonunun anti-demokratik yapısı değiştirilmeli, uyuşmazlık durumunda grev başta olmak üzere sendikal hak arama yolları açık tutulmalıdır.
  • Sendikalar ve Konfederasyonlar asgari ücret görüşmelerini görev savma süreçleri olarak görmekten vazgeçmeli; gerçek bir mücadele programı ve pratiği ortaya koymalıdır.

İşçi sağlığı ve güvenliği için asgari ücret önemli

Yıldırım, asgari ücretin sadece işçilerin yaşam standartlarını belirlemekle kalmadığını, aynı zamanda işçi sağlığı ve güvenliği açısından da önemli bir rol oynadığını söyledi. Yıldırım, “Asgari ücretin düşük olması, işçilerin beslenme, barınma, sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamamasına yol açıyor. Bu da işçilerin işyerinde dikkatini ve konsantrasyonunu azaltarak, iş kazaları ve meslek hastalıklarının artmasına neden oluyor” dedi.

Yoksulluk işçi sağlığı sorunudur

Yıldırım, yoksulluğun da bir işçi sağlığı sorunu olduğunu belirterek, “Yoksulluk, işçilerin işyerinde maruz kaldığı riskleri artıran önemli bir faktördür. Yoksul işçiler, işyerinde kötü çalışma koşullarına daha fazla maruz kalmakta, iş kazaları ve meslek hastalıklarına daha fazla yakalanmaktadır” dedi.

İSİG’in asgari ücret talepleri işçilerin talepleridir

Yıldırım, İSİG’in asgari ücret taleplerinin işçilerin talepleri olduğunu belirterek, “İşçiler, insanca yaşayacak ücretler istiyor. İşçiler, örgütlenme ve sendikal hak ve özgürlüklerinin önündeki engelleri kaldırılmasını istiyor. İşçiler, özgür pazarlık ortamında ve milli gelir artışından pay alarak belirlenecek ücretler istiyor. İşçiler, gerçek enflasyona göre belirlenecek asgari ücret istiyor. İşçiler, anti-demokratik asgari ücret tespit komisyonunun değiştirilmesini ve grev başta olmak üzere sendikal hak arama yollarının açık tutulmasını istiyor. İşçiler, sendikaların ve konfederasyonların asgari ücret görüşmelerini görev savma süreçleri olarak görmekten vazgeçmesini ve gerçek bir mücadele programı ve pratiği ortaya koymasını istiyor” dedi.

Asgari ücret mücadelesini büyüteceğiz

Yıldırım, asgari ücret mücadelesini büyüteceklerini belirterek, “İşçiler, asgari ücrette hak ettikleri artışı almak için mücadele etmeye devam edeceklerdir. İSİG olarak, işçilerin bu mücadelesinde her zaman yanlarında olacağız” dedi.