İş dünyasının 1 dakika dayanacak gücü kalmadı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, iş dünyasının yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle 1 dakika bile dayanacak gücü kalmadığını belirtti. Fikri Cinokur’un ekonomim’de yer alan haberde, ATSO Mayıs ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisinin çeşitli olumsuzluklarla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Bahar, öncelikli olarak yüksek ikili kur ve faiz oranlarının iş dünyasını olumsuz etkilediğini ifade etti. Farklı faiz oranlarının piyasada belirsizlik yarattığını ve işletmelerin finansmana erişimini zorlaştırdığını belirtti. Bu durumun yatırım yapma ve büyüme potansiyelini sınırladığını söyledi.

Haberde, enflasyonun Türkiye ekonomisinin önemli bir sorunu olduğu vurgulanırken, yüksek enflasyonun maliyetleri artırdığı ve tüketici güvenini zedelediği ifade edildi. Enflasyonla mücadelede etkin politikaların uygulanması gerektiği ve fiyat istikrarının sağlanmasının önemine değinildi.

Döviz kurlarındaki dalgalanmaların da Türkiye ekonomisinin önemli bir sorunu olduğuna dikkat çekilen haberde, döviz kurlarındaki belirsizliğin ihracat ve ithalatı etkilediği ve iş dünyasının karar verme süreçlerini zorlaştırdığı belirtildi. Stabil ve öngörülebilir bir döviz kuru politikasının uygulanması gerektiği vurgulandı.

Cari açığın da Türkiye ekonomisinin önemli bir sorunu olduğu vurgulandı. İthalatın ihracatı aşırı derecede aştığı ve dış ticaret açığının büyüdüğü belirtilirken, ihracatın artırılması ve rekabetçi bir yapı oluşturulması gerektiği ifade edildi.

Haberde, yüksek kamu borcu ve bütçe açığı gibi makroekonomik sorunların da Türkiye ekonomisinin önünde duran engeller olduğu belirtildi. Bu sorunların çözülmesi ve sürdürülebilir bir mali politikanın uygulanması gerektiği vurgulandı.

Ali Bahar, Türkiye ekonomisinin bu zorluklarla başa çıkabilmesi için güvenin sağlanması, istikrarlı politikaların hayata geçirilmesi ve iş dünyasının desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Aksi takdirde, iş dünyasının daha fazla dayanma gücü kalmayacağı ve ekonomik sıkıntıların artacağı ifade edildi.