Tarama Kategorisi

Yorum

Donald Trump, Şi Jinping ve küreselleşme

Donald Trump seçim kampanyası boyunca “fabrikalarımız niçin kapandı; mavi yakalılar niçin işsiz kaldı?” sorularına iki yanıt getirdi: “Ucuz ithalat nedeniyle ve büyük Amerikan şirketleri üretimi ABD dışına taşıdıkları için…” Bu teşhis…

Bunların sen isimlerini aklında tutma…

10 Eylül 1920'de Bakû'da Türkiye Komünist Fırkası kurulur. Partinin önde gelen ismi (1883 Giresun doğumlu) Mustafa Suphi, İdadi'yi (liseyi) Erzurum'da okumuş, İstanbul'daki hukuk öğreniminden sonra Sorbonne Siyasal Bilimler Fakültesi'nden…

Birlikte yaşayabilmemiz mümkün mü?

İçinde bulunduğumuz dönemin karakterini tek bir sözcük ile ifade etmeye kalkışsak, şunu diyeceğiz: “Göç”... Evet, bu dönem çok çeşitli nedenlerin, ama en çok da terörün ve savaşların yarattığı göç dönemidir. Kitleler yer değiştirmektedir;…

Popüler Kültür

Popüler kültür, toplumun çoğunluğunun bir seçim söz konusu olmaksızın benimsediği ve kapitalist endüstri biçiminin dayattığı, tüketme eylemi ile temellenen bir kültürdür. “Popüler kültür, kapitalizm tarafından sağlanan kültürel kaynaklar…

Boykot mu dediniz?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tarihinde görülmemiş bir alt üst yaşayarak rejim değişikliğine doğru hızla yol alıyor. Meclis komisyonunda kabul edilen anayasa değişiklik paketi, mecliste bütünü üzerine yapılan oylamada yeter sayıya ulaşınca…

Büyük Depresyon, faşizm, sol

Kapitalist dünya ekonomisi, ilki 19. yüzyılın sonlarında, ikincisi 1930’lu yıllarda gerçekleşen iki büyük depresyon yaşamıştı. 2008 yılında başlayan kriz hali hazırda üçüncü büyük depresyon dönemini başlatmış durumda. Depresyon, kâr…

Sarıkamış Harekatı, Petrol mu, Turan mı?

İngiliz Deniz Kuvvetleri tarafından Akdeniz’de takibe alınan iki Alman Savaş Gemisi, Boğazları 10 Ağustos 1914 geçer ve 16 Ağustos’ta Almanlar bu gemilerin Osmanlıya geçtiğini açıklar. 23 Eylül’de Amiral Souchon Türk donanmasının komutasına…

Müzakare olmadan gelen özerklik…

‘Bask modeli’ Türkiye’de 1990’lı yıllardan bu yana Kürt sorununa yönelik bir çözüm modeli olarak tartışılıyor. Dünyadaki etnik temelli savaş/barış süreçlerinin hepsinin kendine has özellikleri var, ancak İspanya bir yönüyle diğer benzer…

Dünyanın suları, susuzlukta boğulmaya

Dünyanın üçte ikisi sularla kaplı olduğu halde içme suyunun bu bolluktaki su içindeki oranı sadece yüzde 5’tir. İnsan yaşamı için son derece önemli olan tatlı su havzaları uzun yıllar insanlığa çok büyük yararlar sağlamış, yaşamını…

Türkiye’nin ergen dış politikası…

Dün akşama doğru Türkiye’nin PYD güçlerini top atışına tutuğu haberleri, ajanslara düşerken, IŞİD’de karşı kara hareketinin de yapılabileceği açıklayan Dışişleri Bakanıydı. Aynı bakan, 20 kadar Suudi Savaş Uçağının, İncirlik hava üssüne…

Narsisizm ve Kimlik

Bizimki gibi bir toplumda, “doğru” ve “yakışık alır” davranmak üzere yetiştiriliriz. Ama sonuçta geçerli olan doğru ve yakışık alır olmak değil, insanın gerçekten öyle olduğunun kanıtı olan davranış biçimidir. Sadece biçimle yetinmek…