Tarama Kategorisi

Yorum

Her Dönemde Yakın Tehlike: Faşizm

NEDEN KONU FAŞİZM? Yaşadığımız dönemde, çeşitli bölgelerde ve çeşitli toplumlarda gözlemlediğimiz siyasal, ekonomik, yargısal, eğitsel ya da diğer alanlara ilişkin olaylar aklımıza sürekli aynı soruyu getirmektedir: Dünya nereye gidiyor?…

İnternete karşı darbe

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye hükümeti on binlerce memuru işten çıkardı, binlerce derneği, eğitim kurumunu ve basın kuruluşunu kapattı; yüzlerce gazeteci aylardır hapiste. İnternetteki ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik…

1938’den Günümüze Dersim

Dersim’in Sınırları ve Statüsü 11’inci yüzyıl sonrasında Dersim coğrafyasında "Dersim Beyliği" ve "Çemişgezek Krallığı" gibi oluşumlar görülür. Bir dönem boyunca Akkoyunlular’ın yönetimi altında kalan "Çemişgezek Krallığı”, Akkoyunlu…

14 Temmuz/15 Temmuz

Fransız Devrimi öyle bir gün içinde olup bitmiş bir olay değil, çoğu devrim gibi, aylar almış bir süreçtir. Ama "anılması gereken" bir olay olunca, insanlar gerçek dünyada "kırk gün kırk gece" kutlama yapamayacağına göre, "aylar alan…

“Hayır” Ama Nasıl Bir Hayır

Uzun bir süredir devletten öte yana yolunu düşüren muhalif sokaklarda birbirine paradoks iki kavram aynı anda dile getiriliyor: Bu kavramlardan ilki “halka gitmek” üzerinden kendisini ifade eden yüz yüze siyaset ilkesi. İkincisi ise biraz…

Hitler tipi bir faşizme doğru

RTE’nin amacı toplumsal uzlaşmaya dayalı demokratik bir anayasa yapmak değil, kurmak istediği Hitler tipi bir faşist rejimin başkanlık sistemi yoluyla gerçekleştirilmesinin yolunu açacak bir Anayasa yapmaktır.

Güçlü meclis için: Hayır

Barbaros Bulvarı’ndan yukarı çıkarken Conrad Oteli’ne gelmeden sağda Şazeli tarikatının Misratalı şeyhi Muhammed Zafir’in türbesini görebilirsiniz. Türbeyi, Şeyh Zafir’in 1903’teki vefatının ardından kendi henüz şehzadeyken Şazeliyye…

Kuvvetler Ayrılığı mı dediniz?

Devlet organları olan, Yasama, Yürütme ve Yargı güçlerinin doğrudan bir kuvvet merkezinde toplanmayıp da şeklen ayrı kuvvetlerde özerkleşmesine Kuvvetler Ayrılığı denilmekte. Bu güçler doğrudan bir organda birleşirse Kuvvetler Birliği’nden…

Hayır’ın Dili

“Aşırı kalabalıklaşmış, aşırı iletişen, özneler arası bir dünyada, insanların kolaylıkla birbirlerinin art-niyetliliğine ikna olduğu ve bu art-niyet şüphesinin çoğunlukla kendi kendini doğrulayıp meşrulaştırdığı bir zamanda yaşıyoruz. Bir…

Kültür, Uygarlık ve Aydınlanma

Yahudi kökenli Alman filozof Moses Mendelssohn 1784’de Berli’nde çıkan bir dergide yayımladığı yazısında aydınlanmayı, kültür ve uygarlık ile ilişkilendirir. Mendelssohn’un açımlamasıyla, uygarlık, kültür ve aydınlanma, “toplumsal yaşamın…

Tüketim Toplumu Kültürü

Sanayileşme ve beraberinde oluşan modernleşme, bireylerin gündelik yaşamını etkileyen dinamik faktörleri oluşturmuştur. Teknolojinin ilerlemesi ve endüstriyel gelişim, üretimin belirli noktalara kadar artmasına neden olmuştur. Dolayısıyla…

Bardaktaki Gül Aşkına…

Cevre sorunu 21inci yüzyilin büyük sorunlarindan biridir. Yerkürede doga ve cevre bilincinin bu denli gelistigi bir cagda, siyasi ya da iktisadi bir cikari söz konusu olmadikca, Munzur Projesi türünden girisimleri akli basinda hic kimse…

Faşizm…

(Alm. Faschismus; Fr. Fascisme; İng. Fascism; İtalyanca Fascismo. Latince’de demet, sağlam olsun diye sıkı sıkı sarılmış bir grup çubuktan oluşan sopa anlamına gelen Fascis’ten) Kapitalist üretim tarzında sermayedar sınıfının toplumsal…

Aylaklığa Övgü

Kuşağımdan pek çok kişi gibi ben de “Boş duranı Allah sevmez” deyişiyle büyüdüm. Son derece erdemli bir çocuk olduğum için, söylenen her şeye inandım, sonuçta öyle erdemli biri olup çıktım ki, şimdiye kadar çalışıp durdum. Ne var ki…