Tarama Kategorisi

Yorum

İnsanlık suçlarına af

“Egemen sınıfın çıkarlarına zarar vermeyen hiçbir davranış suç olarak düzenlenmemiştir”             Karl Marks  …

Salgın

Salgını, başka endişelerin yanı sıra, virüsün bize bulaşması ve virüsü başkalarına bulaştırma endişesiyle…

Sermaye devleti ve pandemi

Sermaye devleti  Marksist öğretiye göre “devlet, bir sınıfın başka bir sınıf üzerindeki tahakküm organı”dır. Diğer…

Mülteci utancı

Bugün mültecilere reva görülen uygulamalar insanlığın ortak utancıdır. Türkiye’yi, Yunanistan’ı, Avrupa Birliği…

Sanat, Bilim ve Siyaset 

Sanat, bilim ve siyaset kamu alanında buluşurlar. En geniş anlamıyla bilim olanı en yalın haliyle anlatır, sanat…

Savaşa Hayır

Şükretmek lazım(!) ; savaşa hayır demek, barış istemek bu kez hiç değilse sadece yasaklandı. Ya 10 Ekim 2015’de…