Tarama Kategorisi

Yorum

Distopyadan kurtulmak, ütopyaya sahip çıkmak

Sabahattin Eyüboğlu da dahil kimi yazarlar, Eflatun’un Devlet’inin (1) ilk ütopya olarak kabul edilmesi gerektiğini ya da tasarladığı devletin bir ütopya olduğunu belirtirler. Eflatun’un ideal devletinin, ‘olmayanı’, ama olması isteneni…

Kimin Düşü, Ötekinin Karabasanıdır*

“Gelecek; güçsüzler için ulaşılmaz, korkaklar için bilinmezlik, cesurlar için ise şanstır.”  “Özel bir şirket uzaya adam yolladı diye heyecanlanıp insanlık ve gelecek adına umutlanmayı anlamıyorum. O uzay, o gelecek bizim değil. Sen ben,…

Polis Devleti

SSCB’nin dağılmasından sonra günümüz kapitalist dünyasının, emekçiler üzerindeki baskısı eskisi kadar esnek olmamaya başladı. Dünya gittikçe baskıcılığa, demokratik hak ve talepleri rafa kaldırmaya, polis ve diğer güvenlik gücüne daha sık…

Ezidi fermanı üzerine 

“Kan kokusu almış bir köpek balığından daha tehlikelisi, petrol kokusu almış Amerikan emperyalizmidir”  George Bernard Shaw    Etnisite, nüfus, inanç ve katliamlar  Ezidilerin dünya üzerinde nüfusu yaklaşık 1.500.000’dir. Bunun …

Siyasal İslamın ılımlı olmayan rüyası: Hilafet

24 Temmuz 2020 günü Türkiye'de haber sitelerinde "Tarihi Gün" manşeti atıldı. AKP giderayak son şovunu yapıyor diye düşündüm. Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülerek, ibadete açıldığı gün adeta bir Ortaçağ seremonisi yaşandı. Bir tapınak…

Hukuk devleti üzerine 

“Otoritenin tüm uygulamaları alçaltıcıdır ve otoriteye her boyun eğiş, aşağılanmadır”  Mihail Bakunin   Hukuk, köken itibariyle Arapçada “Hak” kelimesinin çoğuludur. Oxford sözlüğe göre hukuk, “toplumu düzenleyen ve devlet yaptırımıyla…

Panoptikon ve Unutulma Hakkı           

“Geçmişi denetim altında tutan, geleceği de denetim altında tutar; şimdiyi denetim altında tutan, geçmişi de denetim altında tutar.”                                                                                                          …

Atatürk’ü Koruma Kanunu

Zafer gazetesinin 30.Haziran.1951 tarihli nüshası “Atatürk heykellerine mel’unane tecavüzleri tel’in maksadile bugün büyük bir mitng yapılıyor.” başlığı ile çıkar. Bu büyük haberin sol alt köşesinde “Gençliğin hazırladığı mitinge DP…

Kuzu Partisi

Osmanlı-Türkiye politik yapısı,  çok partili sistemle tanışalı beri 112 yıl olmuş.  O dönemde siyasî parti/cemiyet ayrımı pek de net olmadığından -hoş, 13 Temmuz 1965 tarih ve  648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu çıkana kadar da parti,…

Ayasofya İletişimi

Ayasofya, sadece mimarisi, temsil etiği etik anlayışları, onların tarihi, bulunduğu yer anlamında değil, ama aynı zaman da Ayasofya’nın insanlar, tarih, coğrafya, dil ve öteki dünyayla bağ kurabilme sembolü olması açısından da anlamlarla…