ESA’nın yeni uzay görevi ile Venüs ilk kez ayrıntılı incelenecek

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Venüs’ün yüzeyi, atmosferi ve iyonosferi hakkında daha fazla bilgi edinmek için yeni bir uzay görevi başlattı. EnVision adlı görev, 2030’ların başında Venüs’e ulaşacak ve gezegenin jeolojik ve kimyasal yapısını ayrıntılı bir şekilde inceleyecek. Bu, Venüs’ün nasıl oluştuğunu, neden Dünya’dan farklılaştığını ve yaşam için uygun olup olmadığını anlamamıza yardımcı olacak.

EnVision, ESA’nın Venüs’e yönelik ikinci görevi olacak. İlk görev olan Venus Express, 2006-2014 yılları arasında Venüs’ün atmosferini ve iklimini araştırmıştı. EnVision, Venus Express’in verilerini tamamlayacak ve NASA’nın da planladığı iki Venüs göreviyle işbirliği yapacak. Bu görevler, DAVINCI+ ve VERITAS adlı sondalarla Venüs’ün atmosferinin kimyasını ve yüzeyinin topografisini ölçecek.

EnVision, Venüs’ün yüzeyindeki volkanik aktiviteyi, tektonik hareketleri, erozyonu ve depremleri tespit etmek için radar ve spektrometre gibi çeşitli sensörler kullanacak. Ayrıca, Venüs’ün atmosferindeki bulutları, rüzgarları, sıcaklığı ve basıncı ölçecek ve gezegenin manyetik alanını ve güneş rüzgarıyla etkileşimini analiz edecek. Bu veriler, Venüs’ün evrimini ve Dünya ile karşılaştırılmasını sağlayacak.

Venüs, Dünya ile benzer boyutlara, kütlelere ve yoğunluklara sahip olduğu için Dünya’nın ikiz kardeşi olarak kabul edilir. Ancak, Venüs çok farklı bir gezegendir. Yüzey sıcaklığı 450°C’yi aşar, atmosfer basıncı Dünya’nın 90 katıdır ve atmosferin büyük bir kısmı zehirli sülfürik asit bulutlarıyla kaplıdır. Venüs’ün neden bu kadar sıcak ve kurak olduğunu anlamak, gezegenlerin nasıl oluştuğunu ve yaşamın nerede ortaya çıkabileceğini öğrenmemize yardımcı olabilir.

EnVision görevi, ESA’nın Güneş Sistemi’ni keşfetmek için yürüttüğü bir dizi bilimsel misyonun parçasıdır. Bu misyonlar arasında Mars’ta su arayan ExoMars, Jüpiter’in buzlu uydularını inceleyen JUICE ve Merkür’ün yapısını ölçen BepiColombo yer alıyor. ESA, uzay bilimine katkıda bulunmak için uluslararası ortaklarla da işbirliği yapıyor. Örneğin, NASA ile birlikte Güneş’i yakından gözlemleyen Solar Orbiter ve asteroitleri ziyaret eden Lucy ve Psyche gibi projelerde yer alıyor.

ESA’nın yeni uzay görevi EnVision ile Venüs ilk kez ayrıntılı incelenecek. Bu görev, gezegenin geçmişini, bugününü ve geleceğini aydınlatarak bize Güneş Sistemi hakkında yeni bilgiler sunacak.