Ekoloji Eğitimine Sosyolojik Bakış


İnsanlar, var oldukları günden beri doğadan yararlanmış, doğayı işlemiş, bilgi birikimi ve teknik ilerlemelerle doğaya egemen olmaya çalışmıştır. Yüzyıllar boyunca çevre insanlar tarafından gelecek kaygısı duyulmadan işlenmiş, doğanın zenginliklerinden hiç bitmeyecekmişçesine yararlanmıştır.

İnsanın sınırsız beklentileri doğayı aşırı kullanmaya, doğayı düşünmeden denemelere girişmesine ve tahribine itmiştir. İnsanlar, uzun zaman doğaya verdiği zararın farkında olmadan yaşamıştır. Bu tahribat sonucunda hava, su, toprak kirlenmesiyle başlayıp, bitki örtüsü ve hayvan topluluklarının yok olmasına varan çevre sorunları, insanlarda bir gelecek kaygısı uyandırmıştır.

Bu kaygı Doğayı koruma güdüsü oluşturmuş, doğaya duyarlı İnsanlar tarafından farkındanlık çalışmaları başlatılmış, böylece Ekoloji Eğitiminin önemi ortaya çıkmıştır.

Ekoloji eğitiminin amacı; insanlarda doğa ve doğa sorunlarına karşı farkındalık oluşturmak, doğanın işleyişi ile ilgili temel bilgi ve anlayışı geliştirmek, doğaya karşı olumlu davranışlar geliştirilmesini sağlamak, doğayla ilgili sorunları tanımlama, araştırma ve çözme ile ilgili yetenekler edinilmesini sağlamak ve doğanın korunmasına aktif katılım sağlamaktır.

Ekoloji eğitiminde;
Derslerin amacı insanların doğayla bağ kurmasını sağlamak, doğanın döngüsünü anlamalarını sağlamak ve doğaya karşı duyarlılık oluşturmak,
Katılımcılara gözlem yapma fırsatı verilerek doğadaki işleyişin daha iyi kavranması sağlamak,
Çevre ve doğayla ilgili konular kapsamında; katılımcılar tarafından doğanın işleyiş sürecinin bilimsel bakış açısı ile anlaşılmasını sağlamak,
Doğada yapılacak gözlemlerle bilimsel araştırmaları sevdirmek,
Doğada yapılacak etkinlikler aracılığıyla bilime karşı merak uyandırmak ve bilimsel düşünmeyi özendirmek,
Hedef kitleye aktif görevler vererek aldıkları eğitimin ve elde etkileri bilginin kalıcılığını sağlamak, doğadaki süreçleri ve ilişkileri sorgulayarak farkındalık yaratmak ve çevre bilincinin artmasına katkıda bulunmak,
Hedef kitleye geniş bir ekolojik vizyon kazandırmak,
Çevre bilincinin artmasına katkıda bulunmak,
Bilgi ve kavrayışlar ile elde edilen kazanımlar sonucu kişisel yaratıcılığın pekişmesine katkıda bulunmak,
İnsanın yaşadığı çevreyle olan olumsuz ilişkisi sonucunda ekosistemlerde meydana gelebilecek, değişiklikleri ve biyolojik çeşitliliğe yönelen tehditleri doğru algılayabilen, yüksek çevre duyarlılığına sahip insanlar yetiştirmek amaçlanmıştır.

Ekoloji eğitimi insanların bilişsel, fiziksel, sosyal, duygusal gelişimlerini de destekler. Çevre ve doğa ile ilgili konuların duyarak, görerek, hissederek ve yaşayarak daha kalıcı bir şekilde öğrenilmesine olanak sağlar.

Ekoloji eğitimi ile İnsanlar doğaya karşı büyük bir hayranlık duyarak doğayı korumanın temel sorumluluk olduğunu kavrarlar ve doğaya sahip çıkarlar.

Arslan ÖZDEMİR
Latest posts by Arslan ÖZDEMİR (see all)