Dinozorların ataları timsah gibi dört ayak üstünde yürüyordu

Yapılan bir araştırma dinozorların atalarının timsahlarla aynı özellikleri taşıyor olabileceklerini ortaya çıkardı.

Erken dönem dinozorlarına ait oldukça az sayıda fosil bulunması, paleontologların (fosilbilimcilerin) bu dinozorların görünümü hakkında kesin bir yargıya varmalarını engelliyordu.

Ancak Nature dergisinde yayınlanan bir makaleye göre dinozorların atalarından olan Teleocrater, timsah familyasının üyeleri gibi dört ayak üstünde yürüyordu.

Fosilleri Güney Tazmanya’da gün ışığına çıkartılan 2-3 metre boyundaki bu canlı günümüzden 245 milyon yıl önce, Triasik dönemde yaşamış. Triasik dönem bilinen en eski dinozorların yaşadığı Jura Devri’nden önce geliyor.

Londra Doğa Tarihi Müzesi’nden Profesör Paul Barrett, Teleocrater’i şöyle tanımlıyor:

“Çok büyük bir canlı değildi, muhtemelen ortalama bir köpek ağırlığındaydı. Timsah gibi kalın bir gövdesi yoktu, görünüşü ise komodo ejderinini andırıyor.”

İlk Teleocrater fosili 1933 yılında Tazmanya’da bulundu ve Londra’daki Doğa Tarihi Müzesi’nde incelendi. Ancak bu fosillerdeki eksik parçalar sebebiyle Teleocrater’ın dinozor familyasına mı yoksa timsah familyasına mı daha yakın olduğu bilinemiyordu.

2015 yılında doğu Afrika’da bulunan fosiller ise bu türün kuş, dinozor ve timsahların dahil olduğu Archosaur grubunun ilk üyelerinden olduğunu ve timsahlar gibi dört ayak üstünde yürüdüğünü gösteriyor.

Makalenin yazarlarından olan Sterling Nesbitt, Teleocrater hakkındaki yeni keşiflerin dinozorların ilk ataları hakkında bilinenleri tamamiyle değiştirdiğini söylüyor.

Ancak ufak bir ekleme yapmayı da unutmuyor:

“Bu keşif cevapladığından daha çok soru yarattı.”

Araştırma ekibinin bir sonraki hedefi tekrar Tazmanya’ya giderek Teleocrater fosilindeki eksik parçaları bulmak olacak.