Çocuk işçiler ölüm kıskacında: AKP’li yıllarda en az 907 çocuk işçi hayatını kaybetti

İSİG Meclisi’nin verilerine göre, 2013-2023 yılları döneminde en az 671 çocuk işçi hayatını kaybetti. Bu sayı, AKP’li yıllarda en az 907’ye yükseliyor.

Çocuk işçi ölümlerinin en yaygın olduğu sektörler tarım, inşaat ve sokakta çalıştırma. Tarım sektöründe çalışan çocuklar, tarım ilaçlarının yanlış kullanımı, traktör kazaları ve hayvan saldırıları gibi nedenlerle hayatlarını kaybediyor. İnşaat sektöründe çalışan çocuklar ise yüksekten düşme, göçük, elektrik çarpması ve iş makineleri ile çarpışma gibi nedenlerle hayatını kaybediyor. Sokakta çalışan çocuklar ise trafik kazaları, gasp ve şiddet gibi nedenlerle hayatını kaybediyor.

Çocuk işçi ölümlerinin artmasında, yoksulluk, işsizlik, eğitimsizlik ve aile içi şiddet gibi faktörler etkili oluyor. Yoksul aileler, çocuklarının geçimini sağlamak için onları çalışmaya gönderiyor. Eğitimsizlik, çocukların çalışma koşullarının risklerini anlamalarını ve kendilerini korumalarını zorlaştırıyor. Aile içi şiddet, çocukları çalışmak zorunda bırakan bir başka önemli faktör.

AKP iktidarı döneminde çocuk işçiliği sorunu daha da arttı. İktidar, çocuk işçiliğini önlemek için gerekli önlemleri almadı, hatta çocuk işçiliği yapan işletmelere teşvikler verdi. Örneğin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) hayata geçirdiği Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) projesi, çocuk işçiliği için bir yasal zemin oluşturdu. MESEM’lerde eğitim alan çocuklar, haftada 15 saati aşan sürelerde ücretsiz olarak çalıştırılıyor.

Çocuk işçi ölümlerinin önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Bu önlemler arasında, çocuk işçiliğinin yasaklanması, çocuk işçi çalıştıran iş yerlerine ağır cezalar verilmesi ve çocuk işçilerle ilgili farkındalık çalışmalarının yapılması yer alıyor.

Örneğin, çocuk işçiliğinin yasaklanması için 18 yaşını doldurmamış çocukların çalışmasını yasaklayan bir yasa çıkarılması gerekiyor. Çocuk işçi çalıştıran iş yerlerine ağır cezalar verilmesi için mevcut cezaların arttırılması gerekiyor. Çocuk işçilerle ilgili farkındalık çalışmalarının yapılması için ise okullarda ve toplumda çocuk işçiliği konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılması gerekiyor.

Çocuk işçiliği, sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın karşı karşıya olduğu bir sorun. Bu sorunun çözümü için tüm ülkelerin ortak çaba göstermesi gerekiyor.

AKP iktidarı döneminde çocuk işçiliği sorununun artmasında, iktidarın uyguladığı neoliberal politikalar da önemli bir rol oynadı. Bu politikalar, yoksulluğu ve işsizliği arttırarak, çocuk işçiliğinin yaygınlaşmasına neden oldu.

AKP iktidarı, çocuk işçiliğini önlemek için hiçbir adım atmadı. Aksine, çocuk işçiliği yapan işletmelere teşvikler verdi. Bu durum, çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik çabaları olumsuz etkiledi.

Çocuk işçiliği, sadece bir çocuk hakları ihlali değil, aynı zamanda bir insan hakları ihlalidir. Çocuk işçiliği, çocukların temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesi anlamına gelir.

Türkiye’de çocuk işçiliği sorununun çözümü için, AKP iktidarının uyguladığı neoliberal politikalardan vazgeçilmesi ve çocuk işçiliğinin önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor.

Çocuk işçilerin hayatlarını kaybetmesi, Türkiye’nin utanç verici bir tablosudur. Çocuk işçilerin hayatlarını kaybetmesini önlemek için tüm kesimlerin ortak çaba göstermesi gerekiyor.