Ana Sayfa Yazarlar Yazar: Tolga TÖREN

Tolga TÖREN

Kapitalizm, soğuk savaş, Türkiye – II:

Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’nın ortalarından itibaren başlayan ABD öncülüğünde şekillenen  kapitalist bloğa dâhil olma çabaları savaş sonrasında da devam eder. Yazı dizisinin bir önceki bölümünde de bahsettiğimiz üzere, Türkiye’nin savaşın ortalarına kadar izlemiş olduğu...

Kapitalizm, Soğuk Savaş, Türkiye – I*

İkinci Dünya Savaşı sonrasında, kapitalist sistem içerisinde uluslar arası ölçekte yaşanan gelişmelere ve ülke içi sınıfsal kompozisyonun farklılaşmasına bağlı olarak Türkiye’de de önemli bir dönüşüm yaşanır. Bu durum, Türkiye sermayesinin, yeniden yapılanan kapitalist sistem...

Bir Güncellik Olarak Komünist Manifesto

19.yüzyılın ortalarından itibaren Aydınlanma ve Sanayi Devrimi gibi süreçlerin ortaya çıkardığı ve kapitalist üretim ilişkilerinin gerektirdiği “rasyonel akıl” kavramına dayanan düşünsel atmosferden, epistemolojik ve ontolojik düzlemde bir kopuş gerçekleşir. Sanayi devriminin, üretici güçlerdeki gelişmenin yanında,...

“Sosyal hareketler” ya da oluşum halindeki sınıf…

1980’lerde Fernand Braudel Merkezi bünyesindeki (Binghamton Üniversitesi) Dünya Emek Araştırmaları Çalışma Grubu tarafından başlatılan ve 1870 ile 1996 yılları arasında New York Times (ABD) ve Times (Londra) gazetelerine konu olan işçi direnişlerini kapsayan Dünya...

Distopyadan kurtulmak, ütopyaya sahip çıkmak

Sabahattin Eyüboğlu da dahil kimi yazarlar, Eflatun’un Devlet’inin (1) ilk ütopya olarak kabul edilmesi gerektiğini ya da tasarladığı devletin bir ütopya olduğunu belirtirler. Eflatun’un ideal devletinin, ‘olmayanı’, ama olması isteneni resmettiği ölçüde bir ütopya...

Marmara’da denizanası patlaması, 30 yılda korkunç artış!

Marmara Denizi'nde denizanası patlaması yaşanıyor. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan bir araştırma, denizanalarının Marmara Denizi'nde...

Çöküşe Rıza 6