6.000 Yıldır hiç sönmeden yanan dünyanın en eski ateşi Antalya’da


Antalya ilinde yer alan Yanartaş, Dünya üzerindeki en eski ateş olarak biliniyor ve 6.000 yıldır hiç sönmeden yanmaya devam ediyor. Bu olağanüstü doğa olayı, yüzyıllardır insanların merakını cezbederek mitolojik hikayelerin ve efsanelerin kaynağı olmuştur.

Yanartaş, Olimpos Dağı’nın eteklerinde yer alan bir kayalık alandır. Bu bölgede, yeraltından çıkan doğal gazlar, kayaların arasından sızarak havayla temas ettiğinde alev alır. Bu alevler, rüzgar, yağmur veya kar gibi dış etkenlere rağmen hiçbir zaman sönmezler. Bazı kaynaklara göre, alevlerin yüksekliği zaman zaman 2 metreye kadar ulaşabilir.

Yanartaş’ın oluşumunun bilimsel bir açıklaması vardır. Yeraltında bulunan kireçtaşı tabakası, fay hatları nedeniyle çatlamış ve bu çatlaklardan metan gazı sızarak yüzeye ulaşmıştır. Metan gazı, havadaki oksijenle reaksiyona girerek yanmaya başlamıştır. Bu olağanüstü yanma süreci, tamı tamına 6.000 yıldır hiç durmadan devam etmektedir.

Yanartaş’ın tarihi ve kültürel önemi oldukça büyüktür. Antik çağlarda, bu alan Likya uygarlığının önemli bir merkezi olarak kabul edilirdi. Yanartaş’ın alevleri, ateş tanrısı Hephaistos’un tapınağı olarak Likya’nın sembolü sayılırdı. Ayrıca, Homeros’un İlyada destanında bahsedilen Khimaira’nın yaşadığı yer olarak da bilinir. Khimaira, aslan başlı, keçi gövdeli ve yılan kuyruklu bir canavar olarak tasvir edilir ve ağzından ateş püskürttüğü söylenir. Yanartaş’ın alevlerinin Khimaira efsanesinin kökeni olduğunu düşünen bazı araştırmacılar da bulunmaktadır.

Bugün bile Yanartaş, ziyaretçilerin büyük ilgisini çeken bir turistik nokta olarak öne çıkmaktadır. Bu alana gelenler, doğal güzelliklerin yanı sıra tarihi ve mitolojik atmosferi yaşayabilirler. Yanartaş’ın alevleri özellikle geceleyin daha belirgin bir şekilde görülebilir. Yanartaş’a ulaşmak için Olimpos köyünden yaklaşık 3 kilometrelik bir yürüyüş yapmak gerekmektedir.

Yanartaş, Dünya üzerindeki en eski ateş olması ve hem doğal bir harika hem de kültürel bir miras olması nedeniyle korunmaya değer bir yerdir. Bu eşsiz fenomeni görmek isteyenlerin Antalya’yı ziyaret planlarına mutlaka dahil etmeleri gerektiğini düşünüyorum.