2019 Meydan Muharebesine Doğru…


2017 yılındaki 16 Nisan Referandumu’ndan ve Temmuz ayındaki Adalet Yürüyüşü’nden sonra toplumsal mücadele bir durgunluk dönemine girdi. O tarihten sonra muharebenin her iki tarafı da geri çekilip bir anlamda içine kapandı. AKP, referandumun sonuçlarını gördükten sonra iktidarı adına endişeye kapılmıştı, kendi güçlerini düzenleme ihtiyacı duyuyordu. Siyasi muhalefet, Adalet Yürüyüşü’yle adalelerini sonuna kadar germiş, yorulmuştu, biraz dinlenmesi ve güçlerini derleyip toparlaması gerekiyordu. Toplumsal muhalefetin kitlesel gücü yıllarca süren mücadele ve muharebelerde yıpranmış ve yorulmuştu, onun da dinlenmeye ihtiyacı vardı. Bir anlamda adı konmamış bir ateşkes durumu ortaya çıkmıştı.

Bunu, muharebe sonrası karşılıklı geri çekiliş durumuna da benzetebiliriz. 2019 yerel seçimlerinde, özellikle Ankara, İstanbul gibi illerde ağır bir yenilgi alma korkusuna kapılan AKP kesinlikle bir derlenip toplanma ihtiyacındaydı, bunun için de toplumsal gerginlikleri dondurup kendi güçlerini düzenlemek istiyordu. Toplumsal ve siyasi muhalefet de bu geri çekilişe kendi geri çekilişiyle yanıt verdi. Çatışan her iki taraf da yorgundu ve toparlanma ihtiyacındaydı.

Şimdi, artçı savaş vererek geri çekilecek, geri mevzilerde güçlerini yenileyeceklerdi. Cephanelerini gözden geçirecek, ölülerini gömecek, sıhhıyenin muharebe alanından topladığı yaralıları tedavi edecek, takviye birlikler getirecek, müfrezeleri yeniden düzenleyecek, başarısız olduğu ileri sürülen komutanları görevden alacak, ölen ya da yaralanan komutanlarla birlikte tenzil-i rütbe yapılanların yerine de yeni komutanlar atayacaklardı. Şimdi geri çekilen her iki tarafta da kazanlar kaynamakta, yemekler pişirilmekte, morali bozulan askerler için geceler düzenlenmekte, erlerin bir kısmına ev izni bile verilmektedir.

Şu anda muharebe meydanında, arada bir atılan aydınlatma fişeklerinin ve arada bir atılan tek tük silahların sesinden başka ses duyulmamaktadır. Her iki taraf da yeni bir muharebeye hazırlanıyor. Sosyal muhalefet dinleniyor, siyasi muhalefet de öyle. İktidar da dinleniyor ama ufukta görünen tayin edici bir ölüm kalım kavgasını beklemenin yol açtığı gergin bir dinleniş bu. Muhalefet için bir muharebeyi daha kaybetmek eski yenilgilere bir yenisinin eklenmesi anlamına gelecek. Fakat iktidar için yenilgi ölüm demek. Artık muhalefet olamayacak kadar alışmış iktidara, düştüğü an bin bir parçaya ayrılıp yok olacak. Bir de savaş suçlusu olarak yargılanmak var liderleri için. Öte yandan, iktidarın muharebeyi bir kez daha kazanması toplumun ölümü anlamına gelecek. Çürüyen bir iktidara tamamen teslim olan bir toplum onunla birlikte çürüyüp gitmeye mahkûmdur.

Herkes yaklaşan 2019 muharebesinin tayin edici olduğunun bilincinde. Silahı fazla olan değil, morali yüksek olan kazanacak muharebeyi. Bu şimdiden hissediliyor.

Kaynak: Gün Zileli 

Gün ZİLELİ
Latest posts by Gün ZİLELİ (see all)