Üsküdar Belediyesi, AKP Döneminde Vakıflara Bedelsiz Verilen 25 Taşınmazı Geri Alıyor

Üsküdar Belediyesi’nin, AKP döneminde vakıflara bedelsiz olarak verilen 25 taşınmazı geri alma kararı, yerel yönetimlerin mülkiyet yönetimi ve kamu kaynaklarının kullanımı konularında önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın liderliğindeki bu hareket, hukuki süreçler ve protokollerin gözden geçirilmesi anlamına geliyor ve bu tür kararların şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde alınmasının önemini vurguluyor.

Bu karar, belediyenin, kamu yararını gözeterek ve hukuka uygun adımlar atarak, Üsküdarlıların kaynaklarını daha etkin ve adil bir şekilde kullanma niyetini gösteriyor. Sayıştay raporlarına göre, işbirliği protokollerinin süresinin 30 yıldan uzun tutulamayacağı belirtilmişken, 49 yıllık protokollerin yapıldığı tespit edilmiş. Bu durum, mevcut yönetimin, geçmiş dönemde yapılan anlaşmaları yeniden değerlendirme ve gerektiğinde iptal etme konusunda kararlı olduğunu gösteriyor.

Belediye meclis toplantısında alınan bu karar, aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarına yapılan tahsislerin iptali, emeklilere pazar desteği ve Gezi Parkı olayları gibi çeşitli konuların da ele alındığı geniş bir gündemi kapsıyor. Bu kararlar, yerel yönetimlerin sosyal sorumluluklarını yerine getirme ve toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarına yanıt verme çabalarını yansıtıyor.

Üsküdar Belediyesi’nin bu adımı, diğer yerel yönetimlere de örnek teşkil edebilecek bir model oluşturabilir. Kamu kaynaklarının yönetimi ve tahsisinde şeffaflık, hukukun üstünlüğü ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlılık, demokratik yönetişimin temel taşlarından biridir. Bu tür kararlar, yerel yönetimlerin bu ilkeleri ne derece benimsediğinin ve uyguladığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

NHY, Haber Merkezi