TÜİK Açıkladı: Üniversite mezunları yoksullaşıyor, gelir eşitsizliği artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 yılı yoksulluk ve yaşam koşulları istatistikleri, üniversite mezunlarının gelir kaybını ortaya koydu.

TÜİK tarafından yayınlanan son verilere göre, Türkiye’de gelir eşitsizliği artıyor ve orta gelirli insanlar daha da yoksullaşıyor. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından yapılan analiz, bu eğilimi vurgulayarak üniversite mezunlarının gelir kaybına da dikkat çekti.

Üniversite Mezunları Gelir Kaybı Yaşıyor

Eğitim düzeyleri arasındaki gelir farklılıkları incelendiğinde, yükseköğretim mezunlarının diğer eğitim düzeylerine göre gelir kaybı yaşadığı ortaya çıkıyor. TEPAV’ın değerlendirmesine göre, 2012 yılında yükseköğretim mezunlarının ortalama geliri, lise mezunlarına göre yüzde 77 daha yüksekti. Ancak, bu fark 2022’de sadece yüzde 38’e düştü. Bu durum, yükseköğretime olan motivasyonu sorgulamayı gündeme getiriyor.

İşveren-İşçi Makası Açılıyor

İşverenlerle çalışanlar arasındaki gelir farkındaki artış da dikkat çekici. TÜİK verileri ve TEPAV analizine göre, işçilerin gelirleri işverenlere göre azalıyor. 2020 yılında ortalama bir işverenin ana iş geliri, ücretlilerin ortalama gelirinin 2,91 katıydı. Ancak, bu oran 2022’de 3,97 katına çıktı. Ayrıca, serbest meslek sahiplerinin ortalama ana iş geliri, 2020’den bu yana ilk kez ücretlilerin ortalama gelirinin üzerine çıktı.

Bu veriler, üniversite mezunları arasındaki gelir eşitsizliği ve işveren-işçi makası açısından endişe verici bir tabloyu ortaya koyuyor. Gelir kaybı yaşayan üniversite mezunları ve artan gelir eşitsizliği, ekonomik politikaların gözden geçirilmesi ve sosyal güvenlik sistemlerinin güçlendirilmesi ihtiyacını gündeme getiriyor.

  • NHY/ Karar