Solaklar daha az yaşıyor…

Solakların, genel olarak sağ ellerini kullananlara göre daha kısa yaşadıkları bilinir; çünkü bir kere dünya düzeni sağaklara göredir, mesela aletler hep sağ elini kullananlara göre yapılmıştır.

Solaklar daha çok kazalara maruz kalırlar, daha çok yaralanırlar ve ölürler.

Ayrıca, bazı hastalıklar ve rahatsızlıklar solaklarda daha fazla görülür. Bunların başlıcaları, diyabet, enflamatuar bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit, Crohn hastalığı), migren, sağırlık ile pek çok ruhsal ve sinirsel bozukluklar (saldırganlık, alkolizm, otizm, ilaç bağımlılığı, öğrenme güçlükleri, uyku bozuklukları, şizofreni, kekemelik…)’dır.

Hatta solaklığa ister kadın ister erkek olsun homoseksüellerde iki misli fazla rastlandığı da bildirilmiştir.

Türkiye’de solaklarda astım riski de yüksek

Son yapılan araştırmalar, solaklarda astım ve alerjik hastalık riskinin de daha yüksek olabileceğini de gösteriyor.

Benim yaptığım bir anket araştırmasında, 215 alerjik astımlının 23′ ünde (%10.6) solak iken, astımı olmayan ve 195 kişiden oluşan kontrol grubunda bu oran %4.1 idi.

Bu veriler, alerjik astımlılarda solaklık ihtimalinin astımı olmayanlara göre 2.5 misli fazla olduğunu gösteriyor.

Solaklık bir özür ve kusur mudur?

Solaklık birçok kültürde ve dinde “anormal” bir durum olarak kabul edilir.

Solak olmak bir çeşit özür olarak, kusur olarak görülür.

Mesela, “şeytan solak”tır.

İyilik melekleri sağımızda, kötülük melekleri solumuzda bulunur. İbadetlerde de sağ hep önceliklidir.

İngilizce’de sağ anlamına gelen ‘right’ kelimesinin kökeni, Latince`de doğruluk, düzenli olma, adalet anlamına gelen ‘rectus’ kelimesine dayandırılır.

Sol anlamındaki ‘left’ ise, zayıf ve kullanışsız anlamında eski İngilizce`de kullanılan ‘lyft’ kelimesinden türetilmiştir.

Sol taraflarını kullananlar için solak denir, ama sağ el, sağ bacak, sağ göz… kullanımı o kadar tabiidir ki, bunu belirtmeye bile ihtiyaç hissetmeyiz.

Bu sebeple de, ‘sağak’ ya da ‘sağlak’ terimlerini pek az duyarız.

Türkçede de aksiliği üzerinde olan, ters hareketler yapan, inat eden kişiler için ‘sol tarafından kalkmış’deyimi kullanılırken, akla uygun, yerinde ve doğru karar verme yeteneği olanlar için ‘sağduyulu’ denir.

Arap ülkelerinde ve Hintliler arasında sol el, geleneksel olarak ‘kirli’ sayılır; bu yüzden, kişisel temizlik için kullanılırken, yemek temiz sayılan sağ elle yenir.

Bazı kültürler hırsızları cezalandırmak amacıyla ‘sol elini keserler’. Eskiden Japonya’da erkek, karısının solak olduğunu öğrendiğinde bu bir boşanma sebebiydi.

Solaklığın iyi yönleri de var

Solaklık için bu kadar olumsuz şeyler söyledikten sonra, biraz da onların içini açacak bilgiler verelim.

Araştırmalar, müzik, spor ve resim alanında solakların sağ taraflarını kullananlara göre daha başarılı olduklarını açıkça ortaya koyuyor.  Aşağıda isimlerini verdiğim ünlü solaklar bunun en iyi delili.

  • Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Rafael, Picasso… gibi ressam ve heykeltraşlar.
  • Beethoven, Mozart, Ringo Star, Phil Collins … gibi müzisyenler.
  • Büyük İskender, Sezar, Fidel Castro, Napolyon… gibi devlet adamları.
  • Marlyn Monroe, Greta Garbo, Charlie Chaplin, Demi Moore, Tom Cruise… gibi sinemacılar.
  • Einstein, Sergen Yalçın, Pele, Maradona…. ve daha niceleri.

Ahmet Rasim Küçükusta