Türkiye’de 18 Yaşından Küçük 689 Çocuk İşçi ve 18-25 Yaş Arasındaki 2 Bin 500 Genç İşçi hayatını Kaybetti

Türkiye’de çocuk işçiliği ve iş kazaları, son yıllarda artan bir endişe kaynağı olmuştur. Çocuk işçiliği, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, ekonomik zorluklar ve eğitim fırsatlarının eksikliği nedeniyle yaygın bir sorundur. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de çocuk işçiliği oranı, ekonomik krizin etkisiyle son yıllarda artış göstermiştir. Bu durum, çocukların eğitim haklarından mahrum bırakılmasının yanı sıra, onların fiziksel ve psikolojik sağlıklarını da tehlikeye atmaktadır.

Son 11 yılda, 15 yaşının altındaki 238 çocuğun iş kazalarında hayatını kaybettiği bildirilmiştir. Bu trajik istatistik, çocuk işçiliğinin sadece çocukların gelişimini engellemekle kalmayıp, aynı zamanda onların hayatlarını da tehlikeye attığını göstermektedir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) raporlarına göre, 2013 ve 2024 yılları arasında 18 yaşından küçük 689 çocuk işçi ve 18-25 yaş arasındaki 2 bin 500 genç işçi hayatını kaybetmiştir.

Çocuk işçiliği ve iş kazalarının bu denli yüksek oranlarda olması, yasal düzenlemelerin yetersizliğini ve iş güvenliği önlemlerinin alınmamasını işaret etmektedir. Çalıştırılması yasak olan 15 yaş altı çocukların kayıt dışı çalıştırılması, hem ulusal yasalara hem de uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Bu durum, çocukların korunmasız ve savunmasız bırakılmasına yol açmakta ve onları iş kazaları gibi ciddi risklere maruz bırakmaktadır.

Çocuk işçiliği ve iş kazaları konusunda farkındalık yaratmak ve bu sorunları çözmek için toplumun her kesiminin katılımı gerekmektedir. Hükümetler, sivil toplum kuruluşları, işverenler ve aileler, çocuk işçiliğini önlemek ve iş güvenliğini sağlamak için birlikte çalışmalıdır. Çocukların eğitim ve sağlık haklarının korunması, onların güvenli ve sağlıklı bir ortamda büyümelerini sağlayacak ve gelecekte daha iyi bir toplumun temellerini atacaktır.

Sonuç olarak, Türkiye’de çocuk işçiliği ve iş kazaları, acilen ele alınması gereken ciddi bir sorundur. Bu sorunun üstesinden gelmek için, yasal düzenlemelerin güçlendirilmesi, iş güvenliği önlemlerinin artırılması ve eğitim fırsatlarının genişletilmesi gerekmektedir. Çocukların korunması ve onlara daha iyi bir gelecek sunulması, toplumun her bireyinin sorumluluğudur.

NHYİSİG Meclisi raporlarına göre, 2013 ve 2024 yılları arasında 18 yaşından küçük 689 çocuk işçi ve 18-25 yaş arasındaki 2 bin 500 genç işçi hayatını kaybetti.