İstanbul’da Çalışan Anneler ve Ev Hanımlarının Yaşam Memnuniyeti Üzerine Bir İnceleme

İstanbul, Türkiye’nin en büyük metropolü olarak, çeşitli sosyal ve ekonomik dinamiklere ev sahipliği yapmaktadır. Bu dinamikler arasında, annelerin yaşam memnuniyeti de önemli bir yer tutmaktadır. İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından yapılan bir araştırma, İstanbul’da yaşayan çalışan anneler ve ev hanımlarının yaşam memnuniyeti seviyelerini ortaya koymuştur. Araştırma sonuçlarına göre, çalışan annelerin yaşam memnuniyeti ortalama 4,4 iken, ev hanımlarının yaşam memnuniyeti ortalama 4,6 olarak belirlenmiştir.

Bu sonuçlar, İstanbul’daki annelerin yaşam kalitesi ve memnuniyeti üzerine önemli veriler sunmaktadır. Araştırmada, İstanbullu annelerin %66,9’unun ev hanımı, %33,1’inin ise çalıştığı belirtilmiştir. Çalışan annelerin daha düşük bir memnuniyet seviyesine sahip olması, iş ve aile yaşamı arasındaki dengeyi sağlamanın zorluklarını ve bu zorlukların yaşam memnuniyeti üzerindeki etkisini göstermektedir.

Araştırma ayrıca, annelerin son üç ayda en çok ekonomik sorunlarla (%52,2) ve yerel seçimlerle (%17,8) ilgilendiğini ortaya koymuştur. Ekonomik sıkıntılar altında, annelerin yalnızca %39’u her iki günde bir etli yemek yiyebildiğini, %33,6’sı yeni kıyafet alabileceğini ve %30,7’si yılda bir haftalık tatil yapabileceğini düşündüğünü belirtmiştir.

İPA’nın araştırması, yerel yönetimlerin annelere yönelik destek programlarının ve ailelerin refahının artırılmasının önemini de vurgulamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) annelere sunduğu ‘Yenidoğan Destek Paketi’, ‘Yuvamız İstanbul Hizmeti’ ve ‘İstanbul Bebek Projesi’ gibi hizmetler, ailelerin günlük yaşamını kolaylaştırmayı ve refahını artırmayı hedeflemektedir. ‘Anne Kart’ uygulamasıyla 0-4 yaş çocuk anneleri, İstanbul’da ücretsiz toplu taşıma hakkı kazanmış ve bu hizmetin kullanımı giderek artmaktadır.

Bu tür araştırmalar, toplumsal cinsiyet eşitliği, çalışma yaşamı ve aile politikaları üzerine politika yapıcılar için değerli bilgiler sağlamaktadır. Çalışan annelerin ve ev hanımlarının yaşam memnuniyeti, sadece bireysel düzeyde değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik düzeyde de dikkate alınması gereken bir konudur. İstanbul gibi büyük bir şehirde, annelerin yaşam memnuniyetini artırmak için atılacak adımlar, genel olarak toplumun refah seviyesini yükseltebilir.

İstanbul’daki annelerin yaşam memnuniyeti üzerine yapılan bu araştırma, annelerin karşılaştığı zorlukları ve ihtiyaçları daha iyi anlamamıza yardımcı olmakta ve bu konuda farkındalık yaratmaktadır. Yerel yönetimlerin ve politika yapıcıların, annelerin yaşam kalitesini iyileştirmek için daha fazla çaba göstermesi ve destekleyici politikalar geliştirmesi gerekmektedir. İstanbul’da anne olmanın getirdiği zorluklar ve güzellikler, şehrin sosyal yapısının önemli bir parçasıdır ve bu konuda yapılan her türlü iyileştirme, toplumun genelini olumlu yönde etkileyecektir.

NHY / Halk TV, BirGün, Medyascope, Gazete Pencere