Metropoll Araştırma: Seçmenin yüzde 68,3’ü AKP Zenginden Yana Diyor

Türkiye’de siyasi eğilimler ve kamuoyu algıları üzerine yapılan araştırmalar, toplumun nabzını tutmanın yanı sıra, siyasi partilerin politikalarının ve söylemlerinin halk nezdinde nasıl karşılık bulduğunu anlamamıza yardımcı olur. Metropoll Araştırma’nın son kamuoyu araştırması, seçmenlerin büyük bir çoğunluğunun, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’ni (AKP) zengin kesimlerden yana olarak gördüğünü ortaya koydu.

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların %68,3’ü AKP’nin zenginlerden yana bir tutum sergilediğini düşünüyor. Bu oran, geçmiş yıllara kıyasla önemli bir artış gösteriyor. Örneğin, 2021 yılında yapılan benzer bir ankette bu oran %55 olarak kaydedilmişti. Bu veriler, toplumun farklı kesimlerinin iktidar partisine bakış açısında zaman içinde nasıl bir değişim yaşandığını gözler önüne seriyor.