Küresel emisyonların %80’inden sadece 57 şirket sorumlu

İklim krizi, artan küresel sıcaklıklar ve daha sık ve şiddetli hale gelen aşırı hava olayları ile günümüzün en acil sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Çevre için artan endişe arasında, dünyanın karbon emisyonlarının %80’inden sadece 57 şirketin sorumlu olduğu şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı.

Bu bilgi, küçük bir şirket grubunun gezegenin sağlığı üzerindeki orantısız etkisini vurgulayan yakın tarihli bir rapordan elde edildi. Bu şirketler, çoğunlukla fosil yakıt ve çimento endüstrilerinden gelmekte olup, 2015 Paris Anlaşması’na göre sera gazlarını azaltma konusunda küresel taahhüde rağmen emisyonlarını artırmaya devam ettiler.

2016’dan 2022’ye kadar olan emisyon verilerini analiz eden rapor, bazı ülkelerin karbon ayak izlerini azaltma konusunda ilerleme kaydettiğini, ancak bu kolektif çabaların bu şirketlerin eylemleri tarafından gölgede bırakıldığını buldu. Veriler, bu şirketlerin emisyonlarını azaltmak yerine, Paris Anlaşması’nı takip eden yıllarda birçoğunun aslında emisyonlarında bir artış gördüğünü öne sürüyor.

Bireysel eylemlerin tek başına iklim değişikliğinin seyrini önemli ölçüde değiştirebileceği fikrini sorgulamakta ve kurumsal düzeyde sistemik değişiklik ihtiyacını vurgulamaktadır. Rapor, bu şirketlerin sürdürülebilirlik taahhütlerinin samimiyetini ve iklim politikası üzerindeki etkilerini sorgulamaktadır.

Listelenen şirketler arasında, Hindistan, Rusya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden birkaç devlet sahibi işletme, en yüksek emisyonlar için listelerin başında yer alıyor. Bu, karbon emisyonlarına büyük katkıda bulunan endüstrileri düzenleyen hükümet politikasının rolü hakkında endişeleri artırıyor.

Bu raporun bulguları, politika yapıcılar, yatırımcılar ve tüketiciler için bir uyanış çağrısı olarak hizmet ediyor. Şeffaf ve hesap verebilir kurumsal uygulamalar ve şirketlerin küresel iklim değişikliğiyle mücadele çabasına adil bir şekilde katkıda bulunmalarını sağlayan daha güçlü düzenlemeler için aciliyeti vurguluyor.

Dünya, ısınan bir gezegenin gerçekleriyle mücadele ederken, bu 57 şirkete yönelik dikkat, kurumsal sorumluluk ve çevresel yönetişimde nasıl yaklaştığımız konusunda belirleyici bir değişiklik için bir fırsat sunuyor. Sürdürülebilir bir geleceğe giden yol karmaşık olsa da, bu büyük emisyon üreticilerinin operasyonlarında önemli değişiklikler olmadan, iklim değişikliğiyle mücadele çabalarının gelecek nesiller için gezegenimizi korumak için gerekli olanın altında kalabileceği açıktır.

NHY/ CHIP Online