DİSK-AR: Türkiye’de ortalama emekli aylığı merkez Avrupa ülkelerinin 6’da biri

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Türkiye’deki emeklilerin yaşam koşullarını ele alan detaylı bir rapor yayımladı. “Avrupa’da ve Türkiye’de Emeklilerin Durumu” başlıklı rapor, Türkiye’deki emekli aylıklarının Avrupa’nın merkezindeki ülkelerin altıda biri seviyesinde olduğunu ortaya koyuyor.

Rapora göre, Türkiye’de ortalama emekli aylığı oldukça düşük seviyelerde seyrediyor. Örneğin, İspanya’da ortalama emekli aylığı 1.417 avro iken Türkiye’de sadece 237 avro düzeyindedir. Bu durum, Türkiye’deki emekli aylıklarının merkez Avrupa ülkelerinin altıda biri seviyesinde olduğunu göstermektedir.

Ayrıca, Türkiye’deki emekli aylıklarının Avro cinsinden değeri, 2012 ile 2021 arasında %33,6 oranında azalmıştır. Bu azalma oldukça dikkate değerdir ve emeklilerin satın alma gücünü olumsuz etkilemektedir.

Rapor, Türkiye’deki emekli aylıklarının Avrupa’da da benzer şekilde düşük seviyelerde olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak, 2012 ile 2021 arasında Türkiye’den daha düşük emekli aylığı alan ülke sayısının azaldığına dikkat çekmek gerekir. 2012’de dokuz olan bu sayı, 2021’de yalnızca bir ülkeye düşmüştür.

Bununla birlikte, Türkiye’deki emekli aylıklarının milli gelire oranı oldukça düşüktür. Emekli ödemelerinin milli gelire oranı, Avrupa ülkelerinin neredeyse yarısı kadar bile değildir. Bu durum, Türkiye’deki emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Son olarak, rapor Türkiye’deki emeklilerin çalışanlarla olan oranını da ele almaktadır. 2021 itibarıyla, Türkiye’de aktif/pasif oranı ortalama 1,9 iken Avrupa ülkelerinde bu oran ortalama 1,6’dır. Bu da Türkiye’de emekli nüfusunun çalışan nüfusa göre daha yüksek olduğunu göstermektedir.